Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 69 Rektora ZUT z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 91 Rektora ZUT z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów: wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz umów o przejęciu przez Podmiot 23.06.2023 09:59