Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 92 Rektora ZUT z dnia 7 września 2023 r. w sprawie Regulaminu konkursu Grant Rektora dla doktorantów Szkoły Doktorskiej, realizowanego z subwencji przeznaczonej na rok 2023 07.09.2023 14:06