Informacje bieżące

UWAGA! Zmiana warunków ubezpieczenia grupowego na życie. Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia Zdrowotnego w PZU 20.05.2022 07:14

Szanowni Państwo, od 1.06.2022 r. wprowadzone zostaną nowe warunki ubezpieczenia grupowego na życie.

Nowe pakiety polis PZU Życie i Warta Życie obejmują: 

 • wyższy poziom świadczeń, przy podwyższeniu składki o 6 zł/m-c
 • korzystniejsze zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
 • zniesienie okresów karencji
 • możliwość ubezpieczenia małżonka, partnera, pełnoletniego dziecka
 • wcześniej nieobjęte zakresem klauzule ubezpieczeniowe.
Na prośbę pracowników uczelni, firma PZU przygotowała również pakiet Ubezpieczenia Zdrowotnego w PZU, który będzie możliwy do wdrożenia w przypadku złożenia deklaracji o przystąpieniu, przez minimum 100 pracowników uczelni.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do dnia 20 maja 2022 r. do Działu Wynagrodzeń w celu złożenia oświadczenia o wyborze oferty. 

Niezłożenie oferty we wskazanym terminie, w zakresie ubezpieczenia grupowego na życie, będzie jednoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia. 

W sprawie szczegółów proszę o kontakt z:

Panią Olgą Szułajew - pracownikiem brokera Nord Partner sp. z o.o.

e-mail.: olga.szulajew@nordpartner.pl, tel. 56 651 43 00 wew. 228, kom. 885 850 572

Ponadto od 4.05.2022 r. informacji udzieli Dział Wynagrodzeń ZUT

al. Piastów 17, pok. 201A, 202A, 203A, tel. 91 449 49 10, 91 449 43 86, 91 449 48 43, 91 449 44 15, 91 449 45 22.

Załączniki:

 1. Ulotka dla pracowników ZUT życie (format:  pdf, rozmiar:  369 KB)
 2. Ulotka dla pracowników ZUT załącznik klauzule medyczne (format:  pdf, rozmiar:  229 KB)
 3. Opis oferty PZU Życie WRW (format:  pdf, rozmiar:  111 KB)
 4. Oświadczenie pracownika — zdrowie i życie
 5. Ulotka dla pracowników ZUT ubezpieczenia zdrowotne (format:  pdf, rozmiar:  369 KB)
 6. Ubezpieczenie zdrowotne PZU opis refundacji (format:  pdf, rozmiar:  375 KB)
 7. Prezentacja programu Prywatnej Opieki Medycznej (PZU) (format:  pptx, rozmiar:  3,02 MB)