Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 111 Rektora ZUT z dnia 27 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 62 Rektora ZUT z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego oraz limitu przyjęć kandydatów na I rok kształcenia w Szkole D 27.09.2022 13:15