Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 72 Rektora ZUT z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Instrukcji ustalającej zasady likwidacji, zbywania i przesunięć składników majątkowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 17.09.2018 09:47