Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej

Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej
ul. Jagiellońska 20-21

pok. 228-234
email: patenty@zut.edu.pl

 
tel.: 91 449 43 57,  91 449 41 47 
fax: 91 449 44 98
godziny pracy:
poniedziałek- piątek 7:30-15:30


Informujemy, że z uwagi na udział w  Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, w dniach od 18.09.2017 r. do 22.09.2017 r. w Dziale Wynalazczości i Ochrony Patentowej rzecznicy patentowi będą nieobecni.


Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej informuje, że firma EUROBUSINESS - HALLER organizuje Targi Wynalazczości w Chorwacji.

W tym roku organizatorzy spodziewają się 80 tysięcy zwiedzających, głównie inżynierów, technologów i przedstawicieli świata nauki i gospodarki m.in. ze Słowenii, Serbii, Bośni i Hercegowiny a także stałych partnerów biznesowych Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców z USA, Wielkiej Brytanii, Rosji, Tajwanu, Korei, Malezji, Hiszpanii, Iranu, Rumunii i innych krajów. Targi są także okazją zademonstrowania  nowych wynalazków, produktów i innowacji  będących dziełem młodych innowatorów. Targom towarzyszy bogaty program imprez konferencyjnych i spotkań biznesowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.
Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 29 września 2017r.

42. Międzynarodowe Targi Wynalazczości INOVA CROATIA 9 - 11.11.2017 r.


Szanowni Państwo,

Przykładowe zapisy dotyczące praw własności intelektualnej do wykorzystania w umowach zawieranych przez ZUT przygotowane przez Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej ZUT,  do wykorzystania w umowach zawieranych przez ZUT.

Zapisy te są tylko propozycjami, każdorazowo prosimy o kontakt z Działem Wynalazczości (tel. 914494357 albo 914494147, email: patenty@zut.edu.pl) w celu dostosowania ich do Państwa potrzeb i wymagań wynikających ze stanu faktycznego.

 


Informujemy, że Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej obecnie mieści się przy ul. Jagiellońskiej 20-21.