Konkursy dla Uczniów

KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - ROK SZKOLNY 2017/2018

L Konkurs Chemiczny

Prezentujemy wyniki I etapu L Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a finalistów zapraszamy już 17 marca, o godzinie 11.00, na II etap konkursu.

Poniżej publikujemy tematykę zadań laboratoryjnych II etapu L Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego:

 1. Identyfikacja jakościowa kationów i anionów nieorganicznych oraz anionów organicznych.
 2. Oznaczanie zawartości składnika w roztworze badanym metodą miareczkową.
 3. Identyfikacja tworzyw sztucznych.

 KONKURSY

 

Regulamin konkursów, regulaminy szczegółowe oraz inne informacje: http://zcdn.edu.pl/konkursy/przedmiotowe/


Celem konkursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest:

 1. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie ich do nauki w szkole wyższej.
 3. Popularyzacja i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów objętych konkursami.

W roku szkolnym 2017/2018 w województwie zachodniopomorskim odbędą się następujące konkursy:

 1. XXIII Wojewódzki Konkurs na Referat z Astronomii i Astronautyki,
 2. XIX Konkurs Biologiczny,
 3. L Konkurs Chemiczny,
 4. XI Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”,
 5. XIV Konkurs Wiedzy Ekonomicznej,
 6. LI Międzyszkolny Turniej Fizyczny,
 7. XI Konkurs Geograficzno-Nautologiczny,
 8. LIX Międzyszkolne Zawody Matematyczne,
 9. X Wojewódzki Konkurs Języków Obcych.