Klub Uczelniany AZS

www.kuazs.zut.edu.pl


Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego ZUT jest studencką organizacją sportu akademickiego. Celem KU AZS ZUT jest upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej a także rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim. Poprzez swoje działania powodujemy zwiększanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy Naszego Klubu, ZUT i Środowiska. Działamy również na rzecz ochrony środowiska oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności narkomanii i alkoholizmowi. 


Uczestniczymy czynnie w imprezach krajowych i środowiskowych. Współdziałamy w organizowaniu szkoleń i doszkalania organizatorów sportu i rekreacji. Organizujemy obozy sportowe, współorganizujemy obozy rekreacyjne i turystyczne. Chcąc propagować różne formy sportu, rekreacji i turystyki ściśle współpracujemy z Władzami Uczelni, Samorządem Studenckim a także z Trenerami zatrudnionymi w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 


Do dyspozycji studentów ZUT czynnie uprawiających sport jest kompleks sportowy przy ul. Tenisowej z Halą sportową o pełnych wymiarach do gry w piłkę ręczną a także odkryte boiska do gry w piłkę nożną, tenisa oraz zajęć z lekkoatletyki. Swoje cele realizujemy poprzez organizowanie rekreacji i turystyki oraz życia sportowego w 17 sekcjach (siatkówka kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, piłka ręczna. Do dyspozycji studentów ZUT czynnie uprawiających sport jest kompleks sportowy przy ul. Tenisowej z Halą sportową o pełnych wymiarach do gry w piłkę ręczną a także odkryte boiska do gry w piłkę nożną, tenisa oraz zajęć z lekkoatletyki.