X Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

X Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Serdecznie zapraszamy na X Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych (XVI Uczelnianą) organizowaną przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Sesja odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2024 roku.

Nasza Sesja jest okazją do:

 • zaprezentowania wyników badań prowadzonych w ramach aktywności naukowej Studenckich Kół Naukowych;
 • zdobycia kompetencji z zakresu wystąpień publicznych;
 • wymiany poglądów i doświadczeń;
 • poznania ludzi z podobnymi zainteresowaniami i pasjami z innych uczelni;
 • zdobycia uznania w oczach innych.

 

Tegoroczna Sesja będzie:

 • w pełni stacjonarna (obrady odbywały się w salach wykładowych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, przy ul. J. Słowackiego 17);
 • realizowana wyłącznie w formie referatowej;
 • oceniana przez Komisje Konkursowe, składające się z naukowców szczecińskich uczelni. 

 

Prace naukowe będą przedstawiane w następujących sekcjach tematycznych:

 1. Sekcja Architektury i Budownictwa obejmująca zakres wiedzy z:

  1. Architektury
  2. Budownictwa
  3. Wzornictwa
  4. oraz dyscyplin pokrewnych

 2. Sekcja Chemiczna obejmująca zakres wiedzy z:

  1. Biotechnologii i technologii mikrobiologicznej
  2. Chemii i inżynierii chemicznej
  3. Inżynierii środowiska
  4. Inżynierii chemicznej i procesowej
  5. Nanotechnologii
  6. Ochrony środowiska
  7. Technologii chemicznej organicznej i nieorganicznej
  8. Technologii żywności
  9. Towaroznawstwa
  10. Technologii materiałów polimerowych
  11. oraz dyscyplin pokrewnych

 3. Sekcja Ekonomiczno-Prawna obejmująca zakres wiedzy z:

  1. Ekonomii
  2. Ekonomiki turystyki
  3. Logistyki
  4. Marketingu
  5. Rachunkowości i finansów
  6. Towaroznawstwa
  7. Transportu
  8. Zarządzania
  9. Prawa
  10. oraz dyscyplin pokrewnych

 4. Sekcja Roślinno-Przyrodnicza obejmująca zakres wiedzy z:

  1. Biologii roślin
  2. Biotechnologii w produkcji roślinnej
  3. Genetyki roślin
  4. Ochrony środowiska
  5. Ogrodnictwa i architektury
  6. Rolnictwa
  7. oraz dyscyplin pokrewnych

 5. Sekcja Techniczna obejmująca zakres wiedzy z:

  1. Architektury i wzornictwa
  2. Automatyki i robotyki
  3. Budownictwa
  4. Inżynierii i zarządzania
  5. Inżynierii mechanicznej
  6. Mechatroniki
  7. Oceanotechniki
  8. Transportu
  9. Informatyki
  10. Elektryki
  11. Energetyki
  12. Elektrotechniki
  13. Elektroniki
  14. Telekomunikacji
  15. oraz dyscyplin pokrewnych

 6. Sekcja Zwierzęca obejmująca zakres wiedzy z:

  1. Biologii zwierząt
  2. Biotechnologii w produkcji zwierzęcej
  3. Genetyki zwierząt
  4. Rybactwa
  5. Technologii żywności
  6. Towaroznawstwa
  7. Zootechniki
  8. oraz dyscyplin pokrewnych

 7. Sekcja Biomedyczna obejmująca zakres wiedzy z:

  1. Biologii
  2. Biotechnologii
  3. Dietetyki
  4. Genetyki
  5. Medycyny
  6. Technologii żywności
  7. Żywienia człowieka
  8. oraz dyscyplin pokrewnych

 

Autorzy najlepiej ocenionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody.

 

Tutaj dostępny jest internetowy formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić do dnia 15.10.2024 r.

 

Poniżej znajduje się Regulamin X Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, w którym znajdują się informacje dotyczące zasad i organizacji naszej Sesji.

 

ORGANIZATOR:

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Informacji udziela Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT – pawel.nawrotek@zut.edu.pl

Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii
al. Piastów 45, 70-311 Szczecin
tel. +48 91-449-6710

 

mgr Ewelina Kurpiewska

Dział ds. Studenckich ZUT
tel. +48 91-449-4593

 

 

Dodatkowe informacje