Konkursy 2023/2024

KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH - ROK SZKOLNY 2023/2024


REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH /POBIERZ/ (format:  pdf, rozmiar:  286 kB)

XXIII KONKURS BIOLOGICZNY

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami - strona ZCDN
Najważniejsze daty:

 • 2 kwietnia 2024 r. - ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń, zgłoszenia przyjmuje ZCDN
 • 6 kwietnia 2024 r., godz. 10.00 - eliminacje do konkursu
 • 6 kwietnia 2024 r., godz. 12.00 - finał konkursu


Zestaw zadań praktycznych:

1. Budowa, rola oraz sposób przekazywania informacji w synapsie chemicznej.

2. Dziedziczenie cech jakościowych.

3. Przystosowanie roślin do różnych warunków środowiska.

4. Ptaki w mieście – wizja i fonia.

5. Biomy lądowe – szata roślinna i gatunki zwierząt.

Zgłoszenia przyjmuje ZCDN

 

LV KONKURS CHEMICZNY


Regulamin konkursu wraz z załącznikami -
strona ZCDN
Najważniejsze daty:

 • 26 lutego 2024 r. - ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń, zgłoszenia przyjmuje ZCDN
 • 2 marca 2024 r., godz. 11.00 - eliminacje konkursu
 • 16 marca 2024 r., godz. 11.00 - finał konkursu

  Tematyka zadań
  laboratoryjnych II etapu:

  1. Analiza jakościowa. Identyfikacja jakościowa kationów i anionów nieorganicznych oraz anionów organicznych.

  2. Klasyczna analiza miareczkowa. Ilościowe oznaczanie substancji (analitu) na podstawie dokładnego pomiaru objętości roztworu dodawanego odczynnika miareczkującego (titranta) o ściśle określonym stężeniu (mianie). Obliczenia zawartości oznaczanej substancji na podstawie zmierzonej objętości roztworu miareczkującego w oparciu o równania reakcji.

  Zgłoszenia przyjmuje ZCDN

  Wyniki I etapu LV Konkursu Chemicznego

  alfabetycznie
  szkołami
  według lokaty

XVI KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ


Regulamin konkursu wraz z załącznikami - strona ZCDN
Najważniejsze daty:

 • 5 kwietnia 2024 r. - ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń, zgłoszenia przyjmuje Wydział Ekonomiczny ZUT
 • 12 kwietnia 2024 r. , godz. 10.00 - Finał konkursu

Zgłoszenia przyjmuje ZUT

W roku szkolnym 2023/2024 w województwie zachodniopomorskim odbędą się następujące konkursy:

XXIII Konkurs Biologiczny

LV Konkurs Chemiczny

XVI Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

XVI Konkurs Dziennikarski "Bliżej niż myślisz"

LXVI Międzyszkolny Turniej Fizyczny

XV Konkurs Geograficzno-Nautologiczny

LXIV Międzyszkolne Zawody Matematyczne

XV Wojewódzki Konkurs Języków Obcych

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWYCH
konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2023/2024

1. LV Konkurs Chemiczny (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej)

Przewodnicząca:

 • dr Anna Szady-Chełmieniecka

Członkowie:

 • dr hab. inż. Grażyna Dąbrowska, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Krzysztof Lubkowski, prof. ZUT
 • dr inż. Beata Kołodziej

2. XXIII Konkurs Biologiczny (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt)

Przewodnicząca:

 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Kavetska

Członkowie:

 • dr hab. inż. Andrzej Dybus, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Agnieszka Herosimczyk, prof. ZUT
 •  dr hab. Hanna Kulig, prof. ZUT
 •  dr hab. Anita Kołodziej-Skalska

3. XVI Konkurs Wiedzy Ekonomicznej (Wydział Ekonomiczny)

Przewodnicząca:

 • dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT

Członkowie:

 • dr Beata Szczecińska
 • dr Natalia Oleszczyk
 • dr Błażej Suproń
 • dr Milena Bera