Regulamin studiów i zasady rejestracji na kolejny semestr

Akty prawne regulujące zasady studiowania oraz rejestracji na kolejne semestry studiów w roku akademickim 2022/2023

Regulamin studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie obowiązujący od dnia 1 października 2022 r.
Uchwała nr 96 Senatu ZUT z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  18,40 MB) (dokument dostępny cyfrowo) (format:  pdf, rozmiar:  528 KB)

RESOLUTION NO. 96 of the Senate of West Pomeranian University of Technology in Szczecin of 25 April 2022 on Study Regulations at West Pomeranian University of Technology in Szczecin (format:  doc, rozmiar:  179 KB)

Warunki rejestracji na kolejny semestr obowiązujące od 1 października 2022 r. (od semestru zimowego 2022/2023)

Warunkiem powtarzania niezaliczonego przedmiotu/formy zajęć jest wniesienie opłaty, ustalonej w wysokości i na zasadach określonych według zarządzenia.

 Więcej informacji dla studentów można uzyskać na stronie internetowej www.zut.edu.pl/zut-studenci/akty-prawne