Akty prawne

ROK AKADEMICKI 2020/2021

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

LEGITYMACJE STUDENCKIE 

STATUT

REGULAMINY 

(Obwieszczenie nr 1 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu ZUT - Regulamin studiów w ZUT)

Warunki rejestracji na następny semestr obowiązujący od 1 października 2019 roku- Uchwała nr 91 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wartości Sn i Pn oraz warunków rejestracji na ostatni semestr

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO ZUT

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO  2020/2021

OPŁATY

BADANIA LEKARSKIE

POMOC MATERIALNA

 

PROCES DYPLOMOWANIA

 

KREDYTY

ORGANIZACJE STUDENCKIE

KODEKS ETYKI STUDENTA

Zgodnie z art. 202 ust. 5a ustawy PoSW (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Parlament Samorządu Studentów ZUT zatwierdził Kodeks Etyki Studenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013.

WZÓR OŚWIADCZENIA STUDENTA O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA 

ZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓW