Akty prawne


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

STATUT

REGULAMINY

Regulamin studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie obowiązujący od dnia 1 października 2022 r.

Warunki rejestracji na następny semestr obowiązujący od 1 października 2019 roku

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO ZUT

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO  2021/2022, 2022/2023

OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM  2021/2022, 2022/2023

BADANIA LEKARSKIE

ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW

 

PROCES DYPLOMOWANIA

 

KREDYTY

ORGANIZACJE STUDENCKIE

KODEKS ETYKI STUDENTA

Zgodnie z art. 202 ust. 5a ustawy PoSW (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Parlament Samorządu Studentów ZUT zatwierdził w 2012 r.  Kodeks Etyki Studenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013.

WZÓR OŚWIADCZENIA STUDENTA O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA 

ZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓW