Akty prawne

ROK AKADEMICKI 2019/2020

STATUT

REGULAMINY 

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO  2019/2020

OPŁATY

BADANIA LEKARSKIE

POMOC MATERIALNA

 

PROCES DYPLOMOWANIA

 

KREDYTY

ORGANIZACJE STUDENCKIE

KODEKS ETYKI STUDENTA

Zgodnie z art. 202 ust. 5a ustawy PoSW (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Parlament Samorządu Studentów ZUT zatwierdził Kodeks Etyki Studenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013.

WZÓR OŚWIADCZENIA STUDENTA O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA 

ZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓW