Akty prawne


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

LEGITYMACJE STUDENCKIE 

Ważność legitymacji do 14 października 2021 r.

STATUT

REGULAMINY

Warunki rejestracji na następny semestr obowiązujący od 1 października 2019 roku- Uchwała nr 91 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wartości Sn i Pn oraz warunków rejestracji na ostatni semestr (format:  pdf, rozmiar:  1,68 MB) (dokument dostępny cyfrowo) (format:  pdf, rozmiar:  184 KB)

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO ZUT

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO  2021/2022

OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM  2021/2022

BADANIA LEKARSKIE

ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW

 

PROCES DYPLOMOWANIA

 

KREDYTY

ORGANIZACJE STUDENCKIE

KODEKS ETYKI STUDENTA

Zgodnie z art. 202 ust. 5a ustawy PoSW (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Parlament Samorządu Studentów ZUT zatwierdził w 2012 r.  Kodeks Etyki Studenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013.

WZÓR OŚWIADCZENIA STUDENTA O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA 

ZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓW