Akty prawne


STATUT

REGULAMINY

Regulamin studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie obowiązujący od dnia 1 października 2023 r.

Warunki rejestracji na kolejny semestr obowiązujące od 1 października 2022 r. (od semestru zimowego 2022/2023)

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO ZUT

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

MLEGITYMACJA STUDENCKA

ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

BADANIA LEKARSKIE

ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW

 

PROCES DYPLOMOWANIA

 

KREDYTY

ORGANIZACJE STUDENCKIE

KODEKS ETYKI STUDENTA

Zgodnie z art. 202 ust. 5a ustawy PoSW (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Parlament Samorządu Studentów ZUT zatwierdził w 2012 r.  Kodeks Etyki Studenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013.

WZÓR OŚWIADCZENIA STUDENTA O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA 

ZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓW