Przychodnie ZUT

BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW NA STUDIA I STUDENTÓW ODBYWAJĄ SIĘ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE

Przychodnia ul. Wojska Polskiego 97,  70-481 Szczecin

  • rejestracja telefoniczna:  91 88 54 820