Przychodnie ZUT

BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW NA STUDIA I STUDENTÓW ODBYWAJĄ SIĘ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE

1) Przychodnia ul. Bohaterów Warszawy 51,  70-342 Szczecin

  • rejestracja telefoniczna:  91 88 54 810

2) Przychodnia ul. Wojska Polskiego 97,  70-481 Szczecin

  • rejestracja telefoniczna:  91 88 54 820