Kontakt

DZIAŁ KADR
70-310 Szczecin, al. Piastów 17
e-mail: kadry@zut.edu.pl 


lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk   
kierownik działu  
tel. 91 449-40-35 pok. nr 224C

 

mgr Jolanta Zdziebłowska  
zastępca kierownika działu
tel. 91 449-42-37 pok. nr 217C

Pion Rektora

Prorektor ds. nauki

Pion Prorektora ds. studenckich

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Architektury - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

 

mgr inż. Hanna Dudek
specjalista  
tel. 91 449-45-23 pok. nr 225C

Pion Kwestora

Jednostki międzywydziałowe (Studium Matematyki, Studium Kultury, Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) - sprawy wszystkich pracowników

 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii

 

mgr Maja Kaliszewska
specjalista  
tel. 91 449-43-30 pok. nr 226B

Wydział Ekonomiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

Biblioteka Główna

BJM – sprawy pracowników obsługi

 

mgr Łucja Madeła  
st. specjalista 
tel. 91 449-41-42 pok. nr 223C

Pion Prorektora ds. kształcenia

Pion Prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni

Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

 

mgr Barbara Nowaczyk-Tarnawska  
specjalista 
tel. 91 449-42-71 pok. nr 226B

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa- sprawy nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

Pion Kanclerza, Pion Z-cy Kanclerza ds. techniczno-gospodarczych, UCI, RCIiTT, Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi, Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi, Wydawnictwo Uczelniane, Hotele Asystenckie, Związki Zawodowe - sprawy pracowników administracji oraz obsługi


mgr inż. Dagmara Patrycja Stefaniak
specjalista
tel. 91 449-44-13 pok. nr 223C

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji i obsługi

Osiedle Studenckie – sprawy pracowników administracji oraz obsługi

 

mgr Aleksandra Zahorska
samodzielny referent
tel. 91 449-42-37 pok. nr 217C

Wydział Architektury - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

Postępowania rekrutacyjne na wolne stanowiska w Uczelni

 

 mgr inż. Agata  Żmijewska
specjalista  
tel. 91 449-44-87 pok. nr 225C

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

Obiekty dydaktyczne wydziałów (WA, WBiHZ, WEkon., WE, WI, WIMiM, WNOŻiR, WTMiT, WTiICH, WBiIŚ – sprawy pracowników obsługi

Akademicki Ośrodek Jeździecki

Akademickie Centrum Informatyki

Postępowania rekrutacyjne na wolne stanowiska w Uczelni