Wnioski związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy

RODO w procesie rekrutacji - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (format:  docx, rozmiar:  14,88 KB)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (format:  docx, rozmiar:  14,20 KB)

Kwestionariusz osobowy dla pracownika (format:  docx, rozmiar:  13,75 KB)

Oświadczenie nauczyciela akademickiego

Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy - porozumienie stron (format:  docx, rozmiar:  16,83 KB)

Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy - wypowiedzenie (format:  docx, rozmiar:  18,18 KB)

wzór wniosku o zatrudnienie do J.M. Rektora (format:  docx, rozmiar:  12,30 KB)

wzór wniosku o zatrudnienie do Kanclerz (format:  docx, rozmiar:  12,38 KB)