Wnioski związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy

RODO w procesie rekrutacji - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (format:  docx, rozmiar:  14,88 kB)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (format:  docx, rozmiar:  14,20 kB)

Kwestionariusz osobowy dla pracownika (format:  docx, rozmiar:  13,75 kB)

Oświadczenie nauczyciela akademickiego

Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy - porozumienie stron (format:  docx, rozmiar:  16,83 kB)

Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy - porozumienie stron do Kanclerz (format:  docx, rozmiar:  18,91 kB)

Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy - wypowiedzenie (format:  docx, rozmiar:  18,18 kB)

Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy - wypowiedzenie do kanclerz (format:  docx, rozmiar:  20 kB)

wzór wniosku o zatrudnienie do J.M. Rektora (format:  docx, rozmiar:  12,30 kB)

wzór wniosku o zatrudnienie do Kanclerz (format:  docx, rozmiar:  12,38 kB)

Informacja do umowy dla nauczyciela akademickiego (format:  docx, rozmiar:  19,63 kB)

Informacja do umowy dla pracownika niebędącego nauczycielem ak. (format:  doc, rozmiar:  42 kB)

Informacja do umowy - portier (format:  doc, rozmiar:  38 kB)