Akty prawne

 1. Ustawa o obronie ojczyzny (format:  pdf, rozmiar:  4,55 MB)
 2. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (format:  pdf, rozmiar:  441 kB)
 3. Ustawa o ochronie informacji niejawnych (format:  pdf, rozmiar:  1,60 MB)
 4. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (format:  pdf, rozmiar:  410 kB)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (format:  pdf, rozmiar:  239 kB)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykonywania zadań obronnych w ramach obowiązku obrony (format:  pdf, rozmiar:  353 kB)
 7. Zarządzenie Rektora nr 31 z 19 kwietnia  2024 r. - Stały Dyżur ZUT (format:  pdf, rozmiar:  1,39 MB)
 8. Zarządzenie Rektora nr 30 z 19 kwietnia  2024 r. - Organizacja i wykonywanie zadań obronnych w ZUT (format:  pdf, rozmiar:  3,14 MB)
 9. Zarządzenie Rektora nr 116 z 2020 - POF ZUT (format:  pdf, rozmiar:  740 kB)
 10. Zarządzenie Rektora nr 39 z 04 marca  2022 r. - Ochrona informacji niejawnych w ZUT (format:  pdf, rozmiar:  1,36 MB)
 11. Zarządzenie Ministra Nauki w sprawie wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (format:  pdf, rozmiar:  353 kB)
 12. Zarządzenie Ministra Nauki w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów (format:  pdf, rozmiar:  333 kB)
 13. Rozporządzenie PRM w sprawie szkolenia obronnego (format:  pdf, rozmiar:  363 kB)
 14. Ewakuacja ludzi z obiektów (format:  pdf, rozmiar:  383 kB)
 15. Zarządzenie Rektora nr 36 z 04 marca 2022 r. - Procedury Kryzysowe ZUT (format:  pdf, rozmiar:  8,83 MB)
 16. Rozporządzenie RM - rodzaje alarmów i sygnały alarmowe (format:  pdf, rozmiar:  261 kB)
 17. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych (format:  pdf, rozmiar:  558 kB)
 18. Stopnie alarmowe (format:  pdf, rozmiar:  378 kB)
 19. Strategiczny przegląd obronny (format:  pdf, rozmiar:  2,57 MB)
 20. RRM w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (format:  pdf, rozmiar:  365 kB)
 21. RRM - Wyłączenie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (format:  pdf, rozmiar:  798 kB)
 22. Rozporządzenie RPM w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (format:  pdf, rozmiar:  181 kB)
 23. Zarządzenie Ministra Nauki w sprawie ZZK  (format:  pdf, rozmiar:  335 kB)