Akty prawne

 1. Ustawa o obronie ojczyzny (format:  pdf, rozmiar:  4,79 MB)
 2. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (format:  pdf, rozmiar:  441 KB)
 3. Ustawa o ochronie informacji niejawnych (format:  pdf, rozmiar:  1,55 MB)
 4. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (format:  pdf, rozmiar:  410 KB)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (format:  pdf, rozmiar:  239 KB)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykonywania zadań obronnych w ramach obowiązku obrony (format:  pdf, rozmiar:  353 KB)
 7. Zarządzenie Rektora nr 38 z 04 marca  2022 r. - Stały Dyżur ZUT (format:  pdf, rozmiar:  1,37 MB)
 8. Zarządzenie Rektora nr 37 z 04 marca  2022 r. - Organizacja i wykonywanie zadań obronnych w ZUT (format:  pdf, rozmiar:  3,11 MB)
 9. Zarządzenie Rektora nr 116 z 2020 - POF ZUT (format:  pdf, rozmiar:  740 KB)
 10. Zarządzenie Rektora nr 39 z 04 marca  2022 r. - Ochrona informacji niejawnych w ZUT (format:  pdf, rozmiar:  1,36 MB)
 11. Zarządzenie MEiN - W sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych (format:  pdf, rozmiar:  621 KB)
 12. Zarządzenie MEiN w sprawie organizacji stałych dyżurów (format:  pdf, rozmiar:  610 KB)
 13. Rozporządzenie PRM w sprawie szkolenia obronnego (format:  pdf, rozmiar:  363 KB)
 14. Ewakuacja ludzi z obiektów (format:  pdf, rozmiar:  383 KB)
 15. Zarządzenie Rektora nr 36 z 04 marca 2022 r. - Procedury Kryzysowe ZUT (format:  pdf, rozmiar:  8,83 MB)
 16. Rozporządzenie RM - rodzaje alarmów i sygnały alarmowe (format:  pdf, rozmiar:  261 KB)
 17. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych (format:  pdf, rozmiar:  516 KB)
 18. Stopnie alarmowe (format:  pdf, rozmiar:  378 KB)
 19. Strategiczny przegląd obronny (format:  pdf, rozmiar:  2,57 MB)
 20. RRM w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (format:  pdf, rozmiar:  365 KB)
 21. RRM - Wyłączenie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (format:  pdf, rozmiar:  798 KB)