Akty prawne

 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (format:  pdf, rozmiar:  1,16 MB)
 2. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (format:  pdf, rozmiar:  441 KB)
 3. Ustawa o ochronie informacji niejawnych (format:  pdf, rozmiar:  1,55 MB)
 4. Wykaz stanowisk na których wymagane jest posiadanie upoważnienia dostępu do informacji niejawnej (format:  pdf, rozmiar:  461 KB)
 5. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (format:  pdf, rozmiar:  410 KB)
 6. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (format:  pdf, rozmiar:  239 KB)
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (format:  pdf, rozmiar:  319 KB) 
 8. Zarządzenie Nr 14 Rektora ZUT z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Zachodnioopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  1,28 MB)
 9. Zarządzenie Rektora nr 115 z 2020 r - Organizacja wykonywania zadań obronnych w ZUT (format:  pdf, rozmiar:  3,16 MB)
 10. Zarządzenie Rektora nr 116 z 2020 - POF ZUT (format:  pdf, rozmiar:  740 KB)
 11. Zarządzenie Nr 24 Rektora ZUT z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w ZUT (format:  pdf, rozmiar:  1,34 MB)
 12. Zarządzenie MEiN - W sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych (format:  pdf, rozmiar:  621 KB)
 13. Zarządzenie MEiN w sprawie organizacji stałych dyżurów (format:  pdf, rozmiar:  610 KB)
 14. Rozporządzenie PRM w sprawie szkolenia obronnego 2015 (format:  pdf, rozmiar:  710 KB)
 15. Ewakuacja ludzi z obiektów (format:  pdf, rozmiar:  383 KB)
 16. Zarządzenie Rektora w sprawie procedur zarzadz. kryzysowego na obiektach ZUT (format:  pdf, rozmiar:  6,29 MB)
 17. Rozporządzenie RM - rodzaje alarmów i sygnały alarmowe (format:  pdf, rozmiar:  261 KB)
 18. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych (format:  pdf, rozmiar:  466 KB)
 19. Stopnie alarmowe (format:  pdf, rozmiar:  772 KB)
 20. Strategiczny przegląd obronny (format:  pdf, rozmiar:  2,57 MB)