Wnioski związane z rodzicielstwem

Wniosek o urlop macierzyński przed przewidywana datą porodu. (format:  docx, rozmiar:  21 kB)

Wniosek o udzielenie części urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (format:  docx, rozmiar:  21 kB) - wniosek składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia

Wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (format:  docx, rozmiar:  19,91 kB)- wniosek składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia w/w urlopu

Wniosek o urlop ojcowski (format:  doc, rozmiar:  39 kB) - wniosek składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia w/w urlopu

Wniosek o urlop wychowawczy (format:  doc, rozmiar:  42 kB) - wniosek składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia w/w urlopu

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy uprawnienia do urlopu wychowawczego (format:  docx, rozmiar:  22 kB) - wniosek składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy