Wnioski związane z rodzicielstwem

Wniosek o udzielenie części urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim - wniosek składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia

Wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim - wniosek składany w terminie 21 dni od daty porodu

Wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim - wniosek składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia w/w urlopu

Wniosek o urlop ojcowski - wniosek składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia w/w urlopu

Wniosek o urlop wychowawczy - wniosek składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia w/w urlopu

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy uprawnienia do urlopu wychowawczego - wniosek składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy