Zespół Radców Prawnych

Rektorat pokój 121
tel. 449-42-48
radcy@zut.edu.pl

radca prawny Ewa Wesołowska 
radca prawny Karol Gregorczyk 
radca prawny Tomasz Uldynowicz