Odzież robocza (ochronna), środki higieniczne

 1. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej

  1. dokument z podpisem Rektora w wersji PDF
  2. dokument dostępny cyfrowo

 2. Tabela 1 – rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (format:  pdf, rozmiar:  263 kB)
 3. Tabela 2 – rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego – przeznaczonych do prac doraźnych (format:  pdf, rozmiar:  124 kB)
 4. Tabela 3 -  podział stanowisk pracy na grupy zabrudzenia odzieży roboczej (format:  pdf, rozmiar:  125 kB)
 5. Tabela 4 – grupy indywidualnych przykładów środków higieny osobistej (format:  pdf, rozmiar:  129 kB)
 6. Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
 7. Przykładowa kartoteka przydziału sprzętu ochronnego, odzieży i obuwia roboczego (format:  doc, rozmiar:  56 kB)
 8. Przykładowa kartoteka przydziału środków higieny osobistej  (format:  doc, rozmiar:  57 kB)
 9. Wytyczne dotyczące zakupu środków ochrony indywidualnej

  1. dokument w wersji PDF (format:  pdf, rozmiar:  588 kB)
  2. dokument edytowalny (format:  docx, rozmiar:  759 kB)
  3. dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  765 kB)