Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i obuwia roboczego

Z dniem 01.10.2010r. wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej wynosi miesięcznie:  

 

  • I grupa zabrudzenia  9 zł.

  • II grupa zabrudzenia  14 zł.