Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i obuwia roboczego

Z dniem 01.10.2010 r. wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej wynosi miesięcznie:  

  • I grupa zabrudzenia  9 zł.
  • II grupa zabrudzenia  14 zł.