Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i obuwia roboczego

Z dniem 01 stycznia 2022 r. wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej wynosi miesięcznie: 

  • I grupa zabrudzenia  19 zł.
  • II grupa zabrudzenia  28,50 zł.