Szkolenia pracowników

Szkolenia pracowników

Szkolenia wstępne BHP pracowników przyjmowanych do pracy odbywają się codziennie od godz. 9:00 w Inspektoracie BHP (al. Piastów 48, pokój 508)

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza bezpośredni przełożony pracownika przyjmowanego do pracy.