Szkolenia pracowników

Szkolenia wstępne bhp:

Szkolenia wstępne pracowników przyjmowanych do pracy odbywają się codziennie od godz. 9:00 w Inspektoracie BHP (al. Piastów 48, pokój 508).

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza bezpośredni przełożony pracownika przyjmowanego do pracy.

Szkolenia okresowe bhp:

Zmiany od 2019 roku dla pracowników administracyjno–biurowych.

  • Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018 poz. 2244) wprowadzono zmiany przepisów dotyczących szkoleń okresowych bhp.
  • Obecnie Uczelnia jest zakwalifikowana do 3. kategorii ryzyka, wobec czego szkolenie okresowe bhp dla niektórych pracowników  administracyjno-biurowych nie jest obowiązkowe.
    Wynikać to może jedynie z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.