Aktualności

Akcja Akademik 20.05.2019 14:34

Informujemy iż w dniu 21.05. br. upływa termin składania odwołań od pierwszego etapu Akcji Akademik. Odwołania należy składać do Administracji Domów Studenckich.
Przypominamy, że Studenci ZUT, którzy wzięli udział w Akcji Akademik po wejściu na zakładkę: Dla Studentów oraz link: Akcja Akademik oraz wpisaniu loginu i hasła (jak do e- dziekanatu) mogą zapoznać się z informacją na temat znalezienia się na liście studentów ubiegających się o miejsce w domu studenckim, w tym uzyskaną przez siebie liczbę punktów.
Wprowadzenie nowego, dogodnego dla studentów sposobu informowania o wynikach jest efektem dbałości działu ds. studenckich oraz UCI o stosowanie zasad zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).

Studentów spoza ZUT prosimy o kontakt z Administracją Domów Studenckich.

Informacja o znalezieniu się na liście studentów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim będzie dostępna po 31.05.2019 r.