Aktualności

Informacja dla studentów i pracowników ZUT powracających z terenów zagrożonych koronawirusem 04.03.2020 15:41

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w związku z komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wstrzymuje do odwołania międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników uczelni do krajów wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Pracownicy, studenci i doktoranci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualne informacje są dostępne na stronie GIS) powinni przez dwa kolejne tygodnie kontrolować swój stan zdrowia oraz wykonywać pracę lub naukę w domu. Nieobecności na zajęciach lub w pracy wynikające z powyższego zostaną usprawiedliwione. Działania te są podyktowane ryzykiem rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.