Aktualności

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin 28.06.2022 14:17

Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Miasta Szczecin.

O Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin mogą ubiegać się studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową dostępnym na stronie internetowej www.stypendia.szczecin.eu.

Komplet dokumentów należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres akademickiszczecin@um.szczecin.pl.
Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala 62), wówczas elementy zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 wyżej wskazanego Regulaminu, należy przekazać na nośniku elektronicznym (pendrive), z dopiskiem na kopercie „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową”.

Nabór wniosków będzie trwał od 01 do 31 lipca 2022 r.