Aktualności

Nasze budownictwo doskonale współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zdaniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej 10.11.2022 10:10

Budownictwo - kierunek prowadzony na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, otrzymał Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju - doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Przyznała go Polska Komisja Akredytacyjna. W całej Polsce takie wyróżnienie otrzymało tylko 5 kierunków, w tym dwa budownictwo.

 

To dla nas ogromne wyróżnienie. Jesteśmy jedną z dwóch uczelni technicznych w Polsce, która otrzymała certyfikat dla kierunku budownictwo i jedyną na Pomorzu Zachodnim, której przyznano Certyfikat Doskonałości Kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna doceniła naszą ciężką pracę. To przede wszystkim dobra wiadomość, dla naszych przyszłych kandydatów, studentów i absolwentów. Jesteśmy jedną z pięciu uczelni w Polsce, która jest partnerem dla rozwoju. Jest to powód do dumy – powiedziała dziekan wydziału, dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT.

Wyróżnione budownictwo „otrzymało pozytywną ocenę programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów" – czytamy w uchwale Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Przyznany certyfikat wskazuje, że dotychczasowa współpraca z przedstawicielami świata biznesu - firm budowlanych oraz przedstawicielami władz samorządowych jest niezbędna.

Ta synergia pozwala na szybkie i właściwe reagowanie w zakresie spełnienia potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, poprzez modyfikowanie koncepcji kształcenia, jej celów i profilu, a co za tym idzie efektów uczenia się i programu kształcenia studentów. W ramach doskonalenia zawodowego, poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz zapoznania się z nowymi technologiami nasi studenci biorą udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez przedstawicieli firm z branży budowlanej. Biorą udział w zajęciach terenowych, które odbywają się na budowach – wylicza dziekan Głowacka.

Od 2013 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska działa Rada Społeczno-Gospodarcza. W jej skład wchodzą osoby, które reprezentują świat biznesu, czyli menadżerowie największych firm budowlanych regionu zachodniopomorskiego, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych związanych z budownictwem oraz pracownicy naukowi uczelni.  

Głównym celem, który przyświecał idei powołania rady jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zawodowego osób, które ją tworzą, w zakresie budowania trwałych relacji ze środowiskiem akademickim poprzez wskazywanie kierunków rozwoju uczelni, zgodnych z aktualnym i przyszłym zapotrzebowaniem pracodawców na rynku pracy. Tak rozumiane zacieśnienie współpracy w obszarze edukacji studentów, owocuje pozyskaniem wysoko wykwalifikowanych absolwentów z lepszym praktycznym przygotowaniem ich do zawodu inżyniera – mówi dziekan wydziału prof. Głowacka.

Z przyznanego certyfikatu cieszy się również rektor Wróbel.

Nasze kompetencje potwierdzają krajowe instytucje, które wyznaczają standardy na rynku szkolnictwa wyższego i nauki, co jest powodem do dumy i radości. Wpływamy na otoczenie społeczno-gospodarcze, wykorzystując nasze dyscypliny. Można to dostrzec, śledząc poszczególne projekty realizowane przez naszych naukowców. Inżynierowie z Wydziału Budownictwa np. pracują nad nowoczesnymi mieszankami, które przydatne są w budowie dróg i mostów. Nasi badacze przygotowali mieszankę mineralno-asfaltową o lepszych właściwościach. Efekty ich działań przyczyniły się także do udoskonalenia warstw ochronnych mostów i nawierzchni drogowych – mówi prof. Jacek Wróbel.

Polska Komisja Akredytacyjna Certyfikatem Doskonałości Kształcenia wyróżniła 17 kierunków studiów w czterech kategoriach - doskonały kierunek, zawsze dla studenta, otwarty na świat oraz partner dla rozwoju.

 

Na zdjęciu budynek wydziału