Aktualności

Opieka zdrowotna w ramach świadczeń finansowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 08.10.2020 08:41

W dobie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 istnieje niezwłoczna potrzeba objęcia opieką zespołów podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańców Szczecina. W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych informuję, że jednostka nasza dysponuje Zespołami Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz, pielęgniarka i położna). Jesteśmy w gotowości do objęcia opieką Państwa studentów, w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ . Wymagane jest spełnienie minimum formalności – wypełnienie deklaracji objęcia opieką. Deklaracje dostępne są do pobrania na stronie www.spzozsw.pl  lub bezpośrednio w naszych przychodniach.
Przychodnie nasze zlokalizowane są w Szczecinie pod niżej wymienionymi adresami: 

1.       Boh.Warszay 75, tel 91 444 28 70

2.       Boh.Warszawy 51, tel. 91 88 54 810

3.       Wojska Polskiego 97, tel. 91 88 54 820

Ponadto informuję, że obejmujemy również studentów opieką stomatologiczną w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ. Poradnia stomatologiczna mieści się  w przychodni przy ul. Boh. Warszawy 75, tel. 91 444 28 68