Aktualności

Opublikowano listy rankingowe konkursów NCN. Ponad 400 tys. zł na badania podstawowe w naszym uniwersytecie 08.12.2022 14:04

420 tysięcy złotych na realizację badań podstawowych otrzymają naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Narodowe Centrum Nauki (NCN) przedstawiło we wtorek, 6 grudnia listy rankingowe projektów wyłonionych w konkursach OPUS 23, PRELUDIUM 21 oraz POLONEZ BIS 2. Dwoje naszych młodych badaczy, zostało docenionych w ramach konkursu PRELUDIUM 21.

 

 

Konkurs PRELUDIUM wspiera rozwój młodych naukowców poprzez umożliwienie im zdobycia doświadczenia w kierowaniu projektem jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora. Badacze mogą otrzymać w tym konkursie grant w wysokości 70, 140 lub 210 tys. zł na badania trwające odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Kierownik projektu PRELUDIUM nie może mieć stopnia naukowego doktora, co więcej - nie musi być nawet doktorantem. Temat projektu finansowego przez NCN może być zbieżny z tematyką planowanej rozprawy doktorskiej, ale nie jest to warunek konieczny.

Laureatami konkursu PRELUDIUM zostało dwoje badaczy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - mgr inż. Karol Federowicz z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz mgr inż. Kamila Dubrowska z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

 

Przyjazne środowisku metody pielęgnacji betonu drukowanego

 

Karol Federowicz w ramach przyznanych środków (209 660 zł) opracuje ekologiczne metody pielęgnacji betonów drukowanych w technologii 3D zapewniające ciągłe ograniczenie skurczu.

Konieczne jest opracowanie nowych metod pielęgnacji dedykowanych dla trójwymiarowego druku betonem, oraz zrozumienie ich wpływu na rozwój skurczu. Pozwoli to zapobiec pękaniu drukowanych elementów i podniesie ich trwałość. Celem mojego projektu jest opracowanie przyjaznych dla środowiska metod pielęgnacji betonu drukowanego w 3D, umożliwiających stałą kontrolę skurczu, które będą neutralne dla właściwości reologicznych mieszanek na bazie cementu – tłumaczy doktorant z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Karol Federowicz.

Projekt zostanie realizowany przez interdyscyplinarną i międzynarodową grupę badawczą, w skład której wejdą eksperci z dziedziny reologii (Wielka Brytania) oraz teoretycznej i numerycznej analizy skurczu betonu z Hiszpanii.

 

Jak obniżyć cenę biologicznie produkowanych związków?

 

Między innymi na to pytanie szuka odpowiedzi Kamila Dubrowska, która popracuje nad intensyfikacją procesu produkcji ramnolipidów z zastosowaniem pola elektromagnetycznego. Łączna wartość jej projektu to 210 tys. zł.

Ramnolipidy produkowane są przez mikroorganizmy, m. in. bakterie czy grzyby. Największym producentem ramnolipidów jest bakteria zwana pałeczką ropy błękitnej – swoją nazwę zawdzięcza barwnikom, które produkuje.

Związki te, mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu np. rolnictwie, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy ochronie środowiska. Najszerzej wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym. Największym problemem w przemysłowym zastosowaniu ramnolipidów, jako alternatywy do konwencjonalnych związków powierzchniowo czynnych, są koszty ich produkcji. Celem naukowców jest znalezienie i zrozumienie metod produkcji, które znacznie obniżą cenę biologicznie produkowanych związków. Postanowiłam zbadać wpływ ferromagnetycznego nanomateriału (czyli, nanocząstek tlenków żelaza), i pól elektromagnetycznych, a także połączenia wpływu tych czynników na produkcję ramnolipidów przez pałeczkę ropy błękitnej – tłumaczy Kamila Dubrowska z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Kamila Dubrowska swoje badania przeprowadzi we współpracy międzynarodowej z badaczami z Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes we Francji. Jej koncept może dostarczyć cennych informacji na temat sposobów zwiększania wytwarzania innych związków produkowanych przez bakterie.

W rozstrzygniętych konkursach do Narodowego Centrum Nauki wpłynęło 4299 wniosków o łącznej wartości ponad 3 mld zł. Do finansowania zakwalifikowano ostatecznie 576 wniosków o wartości niemal 491 mln zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł 13,4 proc.

Listy rankingowe dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

Gratulujemy!