Aktualności

Rektorzy i dziekani ZUT spotkali się ze studentami z Ukrainy 03.03.2022 19:35

W czwartek, 3 marca w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT odbyło się spotkanie, podczas którego władze uczelni zapewniły studentów z Ukrainy o swoim wsparciu i zaproponowały konkretny pakiet pomocowy, w skład którego wchodzą m.in. zwiększone zapomogi dla studentów do 2 tys. zł.

 

Spotkanie zorganizował Parlament Samorządu Studenckiego ZUT. Marcin Witkowski, przewodniczący samorządu w swoim przemówieniu powiedział, że tydzień temu Europa obudziła się w nowym, innym świecie.

To, czego uczyliśmy się na lekcjach historii, stało się naszą rzeczywistością. Dziś cała nasza społeczność akademicka jest z wami – waszymi bliskimi oraz rodzinami. Chcemy was zapewnić, że jesteście naszymi przyjaciółmi. Spotykamy się dziś, ponieważ chcemy usłyszeć od was, co jeszcze możemy zrobić. Korzystajcie z naszej dostępności, ponieważ jesteśmy dla was – powiedział Marcin Witkowski, przewodniczący samorządu.

 

Co zaproponowały władze uniwersytetu?  

 

We wtorek, 1 marca rektor ZUT prof. Jacek Wróbel wydał komunikat o bezpłatnym i czasowym pobycie w domach studenckich dla rodzin studentów i doktorantów ZUT z Ukrainy.

Mamy 180 miejsc w akademikach do zakwaterowania od dziś na jeden miesiąc z możliwością przedłużenia. Każdy z was kto zasygnalizuje taką potrzebę, otrzyma pomoc w trybie natychmiastowym – zapewnił prof. Jacek Wróbel.

Prorektor ds. studenckich prof. Arkadiusz Terman, przedstawił ukraińskim studentom kolejne formy pomocy m.in. zwiększoną kwotę zapomogi, o którą studenci mogą ubiegać się dwa razy do roku z 1,5 tys. zł do 2 tys. zł oraz pomoc w nauce języka polskiego dla osób uchodźczych, które będą chciały kontynuować naukę na ZUT.

Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu zapomogi do 2 tysięcy złotych. Możecie również ubiegać się o zmniejszenie lub zwolnienie z opłaty za studia. Nie jesteśmy na waszym miejscu i ciężko nam sobie wyobrazić, co teraz przeżywacie, dlatego oferujemy wam również opiekę psychologiczną – powiedział prorektor Terman.  

Jak dodał – Nie zostawimy bez pomocy również waszych kolegów z Ukrainy, którzy chcą kontynuować proces kształcenia na naszej uczelni. Zazwyczaj taka procedura była bardzo długa. Działamy, by ją przyspieszyć. Wychodzimy naprzeciw i oferujemy również pomoc w nauce języka polskiego.

W spotkaniu uczestniczył również Marcin Gregorczyk, który od 1 marca jest pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Szczecin odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z pomocą w Ukrainie. W tracie swojego przemówienia zaapelował o to, aby osoby, które uciekają z Ukrainy miały przy sobie jakikolwiek dokument tożsamości. To ułatwi dalszą procedurę pomocową – powiedział Gregorczyk.

W spotkaniu z władzami uniwersytetu uczestniczyło ok. 50 studentów z Ukrainy. Ihor Łubiani, który przemawiał w imieniu społeczności ukraińskiej, podziękował władzom uczelni za wsparcie i pomoc.

Slava Ukraini! Dziękuję władzom uczelni za wsparcie i pomoc, które nam okazujecie. Moja rodzina nie może wydostać się z Ukrainy. Codziennie staram się z nimi porozmawiać przez telefon. Każde słowo, to słowo ostatnie, bo nie wiadomo czy jutro uda nam się znów połączyć – powiedział Ihor Łubiani, student Wydziału Informatyki.

W czwartkowym spotkaniu na „nanotechnologii”, którego celem było zaproponowanie form pomocy dla studentów z Ukrainy, którzy studiują na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie uczestniczyli również dziekani z jedenastu wydziałów uczelni.