Aktualności

Wydział Elektryczny ZUT rozszerza współpracę z Grupą Azoty Police 18.02.2022 10:08

Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie rozszerza współpracę z Grupą Azoty Police. Umowa zakłada wsparcie merytoryczne i praktyczne dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych wydziału poprzez organizowanie wykładów, praktyk, staży, konsultacji oraz wspólnych projektów naukowo-badawczych.

 

Porozumienie w tej sprawie podpisali w czwartek, 17 lutego 2022 r. rektor uczelni prof. Jacek Wróbel, dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Krzysztof Okarma oraz przedstawiciele zarządu Grupy Azoty Police. 

Bardzo cenimy sobie otwartość władz uczelni na potrzeby pracodawców i dostosowywanie kierunków oraz programu kształcenia do naszych oczekiwań. Dzięki temu na rynek pracy trafiają wysokiej klasy specjaliści, którzy znajdą zatrudnienie zgodne ze swoim wykształceniem. Grupa Azoty poszukuje właśnie takich pracowników „szytych na miarę” naszych potrzeb – podkreślił prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab. 

Specjaliści z Grupy Azoty Police zapewnią merytoryczne wsparcie przy pisaniu wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwiązywanie zagadnień w ramach tematów prac dyplomowych, organizację praktyk studenckich i staży dla absolwentów wydziału oraz wizyt studentów wraz z opiekunami na terenie spółki, ścisłą współpracę pracowników polickich Azotów z nauczycielami akademickimi WE ZUT poprzez organizowanie spotkań i wykładów tematycznych. 

Jednym z naszych celów strategicznych w obszarze jakości kształcenia jest wdrażanie innowacyjnych programów studiów, które tworzymy we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Zauważamy ciągły wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych inżynierów elektryków i automatyków w różnych gałęziach przemysłu i produkcji, także tych związanych z obszarami działania Grupy Azoty – powiedział prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT.

Wydział Elektryczny ma swoją renomę, którą buduje od 1946 roku.

Nasz wydział współpracuje z Grupą Azoty od 2013 roku w zakresie realizacji studenckich praktyk zawodowych. Rozszerzenie współpracy sprawi, że nasza oferta edukacyjna stanie się bardziej atrakcyjna dla przyszłych kandydatów na studia – powiedział prof. Krzysztof Okarma, dziekan Wydziału Elektrycznego.  

Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie sukcesywnie poszerza grono przedsiębiorstw i spółek, z którymi realizuje wspólne cele badawcze m.in.: z branży elektrycznej, elektroenergetycznej, technologii światłowodowych. Dotychczas  takie porozumienia zawarto z Enea Operator, Energo-Complex oraz InPhoTech.

Współpraca z Grupą Azoty Police przyczyni się do poszerzenia kompetencji studentów Wydziału Elektrycznego, doskonalenia treści kształcenia w zakresie zastosowań przemysłowych, zacieśnienia kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi a specjalistami spółki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych oraz prowadzenia interdyscyplinarnych prac naukowych m.in.: z zakresu zastosowań automatyki, elektroniki i elektrotechniki w przemyśle petrochemicznym. 

 

Fot. Aurelia Kołodziej/ WE ZUT