Aktualności

Wysokie nagrody pieniężne w konkursie dla studentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT 01.06.2023 14:08

Konkurs „Koncepcja zagospodarowania terenu przy siedzibie Demant w Mierzynie” firma produkującą aparaty słuchowe przygotowała z Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. 

Celem było stworzenie pomysłu na zagospodarowanie terenu wokół siedziby spółki w Mierzynie. Prace miały uwzględniać formę i układ zieleni, nawierzchnię, oświetlenie i inne elementy małej architektury. Koncepcje opracowane przez naszych studentów posłużą jako uzupełnienie w dalszych opracowaniach projektowych Demant OP. 

Konkurs skierowany był do studentów 3 i 4 roku studiów na kierunku architektura krajobrazu ZUT w Szczecinie. Opiekę nad grupami sprawowała dr inż. arch. Eliza Sochacka z Katedry Architektury Krajobrazu WKŚiR. 

Komisja konkursowa oceniała 7 prac. 

Nagrodę główną odebrał zespół w składzie: Adrianna Nowakowska, Paulina Stasiuk i Weronika Krawczak, a wyróżnienie otrzymała praca, którą przygotowały Zuzanna Chudziak, Agata Kasowska i Natalia Maciąg. Nasze studentki otrzymały wysokie nagrody pieniężne ufundowane przez Demant Operations Poland 

Wystawę wszystkich prac konkursowych można obejrzeć w holu budynku WKŚiR przy ul. Słowackiego 17.