Aktualności

Zapraszamy studentów pierwszego roku do wypełnienia ankiety dotyczącej uwarunkowań edukacyjnych młodzieży akademickiej 27.10.2023 11:38

Pracownik dydaktyczno-naukowy w Instytucie Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzi badania na temat uwarunkowań decyzji edukacyjnych młodzieży akademickiej. Zapraszamy studentów pierwszego roku do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie na temat uwarunkowań decyzji  edukacyjnych młodzieży. Badanie dotyczy m.in.  zasobów podmiotowych człowieka z zakresu motywacji do nauki, radzenia sobie z problemami, satysfakcji życiowej, kontroli emocji, samooceny, poczucia bezpieczeństwa. Badanie jest anonimowe, wyniki posłużą do opracowań statystycznych związanych z tematem badania.

Link do badania ankietowego