Aktualności

Zasady zakwaterowania w akademikach oraz deklaracja zamieszkania przez studentów uczestniczących w Akcji Akademik 24.09.2020 14:13

Studenci ZUT,  którzy  otrzymali przydział miejsca w Akcji Akademik (nie dotyczy osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021), w związku z wprowadzeniem na Uczelni od nowego roku akademickiego zajęć w formie mieszanej, z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa epidemicznego, proszeni są o wypełnienie poniższej deklaracji zamieszkania w akademiku.

Deklarację można wypełnić tylko jeden raz. Deklaracja do pobrania.

W przypadku zmiany decyzji dotyczącej zakwaterowania po wypełnieniu formularza  prosimy o przekazanie informacji mailowo lub telefonicznie do wskazanego w deklaracji akademika.


W związku z zaleceniami GIS dotyczącymi przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z COVID-1,  kierownictwo Osiedla Studenckiego wprowadziło zasady zakwaterowania obowiązujące wszystkich kwaterujących się.

Zasady zakwaterowania, informacje kierowników poszczególnych DS, wzory formularzy i cennik opłat dostępne są na stronach Osiedla Studenckiego:

strona Osiedla Studenckiego

cenniki opłat


KOMUNIKAT nr 37 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 21.09.2020 r. dotyczący wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich obowiązujący od 01.10.2020 r.

skan dokumentu z podpisem

dokument bez podpisu