Aktualności

ZUT i Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. ogłaszają konkurs na najlepszą pracę dyplomową oraz dofinansowanie studenckich kół naukowych 27.04.2023 12:52

Firma Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. w ramach swojej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przekazała Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie łączną kwotę 10 000 USD (ok. 42 000 zł) na dofinansowanie działalności Studenckich Kół Naukowych oraz na organizację konkursu na najlepsze prace dyplomowe.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe skierowany jest do absolwentów, którzy w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. uzyskali ocenę bardzo dobrą z modułu/przedmiotu "Praca dyplomowa" na Wydziale Elektrycznym, Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Nagrody w puli 12 000 zł, w postaci 6 nagród po 2000 zł (po 2 z każdego wydziału), zostaną przyznane za najlepsze prace dyplomowe inżynierskie lub magisterskie. Autorzy nominowanych prac zobowiązani są do przesłania posteru prezentującego treść pracy drogą mailową do dziekana swojego Wydziału do 31.05.2023 r. Plakat musi zostać przygotowany zgodnie z wytycznymi. (format:  pdf, rozmiar:  46 KB) Wymagane jest również złożenie oświadczenia (format:  docx, rozmiar:  8,50 KB) o przystąpieniu do udziału w Konkursie. Nagrody będą przyznawane przez komisję konkursową, której przewodniczyć będą dziekani trzech wydziałów.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie Studenckich Kół Naukowych, których  działalność koncentruje się na obszarach elektroniki, automatyki przemysłowej, inżynierii mechanicznej, materiałoznawstwa i związków chemicznych. Łączna kwota dotacji wyniesie 20 000 zł dla Wydziału Elektrycznego i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz 9 500 zł dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

 

Załączniki: