Aktualności

Kolejna konferencja ogólnopolska i kolejne podium dla członków studenckiego koła naukowego ZUT 31.05.2016 12:19

W dniach od 19 do 20 maja 2016 roku odbywała się IV Konferencja Studenckich Kół Naukowych, pt. „Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji”, która była zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „Spomasz”.  

Konferencja była podzielona na pięć sesji. W sesji III, w której brali udział przedstawiciele ośmiu różnych kół naukowych z całej Polski, pierwsze miejsce zajęli studenci Magdalena Sąsiadek, Agnieszka Firląg-Beta i Anton Nesterenko z Koła Naukowego Agroinżynierii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Studenci przedstawili referat pt. „Mikroglony – alternatywny substrat do produkcji biodiesla”, ich artykuł zostanie opublikowany w recenzowanej monografii naukowej.

Studenckie Koło Naukowe Agroinżynierii działa przy Katedrze Inżynierii Systemów Agrotechnicznych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT, a opiekunami naukowymi koła są: dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw. oraz dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw.

Serdecznie gratuluję osiągniętego wyniku.

 

dr Dawid Dawidowicz

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego