Aktualności

Kolejny sukces tym razem członków SKN Fizjologii Zwierząt 06.06.2016 23:56

W dniach od 19 do 20 maja 2016 roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu organizował XXI Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXIII Sejmik SKN). W konferencji udział brali tradycyjnie studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Jest mi bardzo miło poinformować, że także w tym roku uzyskali bardzo dobre wyniki.

Konferencja była podzielona na 12 sekcji tematycznych. Jedna z sekcji: sekcja medycyny weterynaryjnej była podzielona dodatkowo na trzy podsekcje. W dwóch z nich: podsekcji nauk podstawowych oraz podsekcji popularno-naukowej, studentki Pani Sandra Pietrzak i Weronika Medeńska ze Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt zajęły pierwsze miejsce. Panie wygłosiły referat pt. "Analiza ekspresji TRPM6 i TRPM7 w nerkach rosnących prosiąt żywionych dietą z dodatkiem fruktanów typu inulinowego". Jest to już kolejny sukces członków tego koła.

Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt działa przy Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT. Opiekunem naukowym koła jest Pani dr inż. Katarzyna Michałek.

Bardzo serdecznie gratulujemy uzyskanego wyniku.