Aktualności

Pierwsze miejsce studentów ZUT w konkursie na Chemika Expo 2017 23.05.2017 12:28

23 marca 2017 roku, studentki III roku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, kierunku Odnawialne Źródła Energii, panie Magdalena Sąsiadek i Agnieszka Firląg-Beta z Koła Naukowego Agroinżynierii zajęły pierwsze miejsce w konkursie „Różne oblicza Chemii” na najlepszy poster prezentowany przez studentów Kół Naukowych podczas VIII Międzynarodowego Forum Naukowo – Gospodarczego CHEMIKA EXPO 2017. Studentki przedstawiły pracę pt. „Mikroglony jako alternatywny substrat do produkcji biodiesla”.

 

 

Wystawiony poster brał udział w konkursie na najlepiej działające Koło Naukowe na Uczelni Wyższej Szczecina. Forum Naukowo-Gospodarcze CHEMIKA EXPO 2017 to jedno z największych spotkań branży chemicznej w euroregionie Pomerania. Głównym organizatorem Forum jest Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” wraz z partnerami m.in. Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. SKN Agroinżynierii działa na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, przy Katedrze Inżynierii Systemów Agrotechnicznych, a opiekunami koła są dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw. oraz dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw.