Aktualności

SKN Taurus na podium 15.04.2016 15:04

Jest mi niezmiernie miło poinformować o kolejnym sukcesie studentów działających w studenckich kołach naukowych ZUT.  

W dniu 7.04.2016 roku miało miejsce XIII Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych, pt. „Środowisko-Zwierzę-Produkt” organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Na Seminarium tym ZUT reprezentowała studentka Pani Magdalena Skibicka ze Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS”, która zajęła III miejsce w sesji referatowej pt. „Biologia i hodowla zwierząt”. Pani Magdalena wygłosiła referat na temat „Wpływu systemu utrzymania na zdrowotność i wyniki odchowu cieląt”.

Warto przypomnieć, że Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” działa przy Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, a opiekunem koła jest Pani dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska.

Serdecznie gratuluję uzyskanego wyniku.