IX Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

IX Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (XV Uczelnianej) organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Santander Universidades.

Sesja odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach 7-9 grudnia 2023 r.

 

Nasza Sesja jest okazją do:

 • zaprezentowania wyników badań prowadzonych w ramach aktywności naukowej Studenckich Kół Naukowych;
 • zdobycia kompetencji z zakresu wystąpień publicznych;
 • wymiany poglądów i doświadczeń;
 • poznania ludzi z podobnymi zainteresowaniami i pasjami z innych uczelni;
 • zdobycia uznania w oczach innych.

 

Tegoroczna Sesja będzie:

 • w pełni stacjonarna (obrady odbywać się będą w salach wykładowych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, ul. J. Słowackiego 17);
 • realizowana wyłącznie w formie referatowej;
 • oceniana przez Komisje Konkursowe, w skład których wchodzić będą naukowcy szczecińskich uczelni, a autorzy najlepiej ocenionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody

 

Prace naukowe będą przedstawiane w następujących blokach tematycznych:

 1. Blok Architektury i Budownictwa obejmujący zakres wiedzy z:

  1. Architektury
  2. Budownictwa
  3. Wzornictwa
  4. oraz dyscyplin pokrewnych

 2. Blok Chemiczny obejmujący zakres wiedzy z:

  1. Biotechnologii i technologii mikrobiologicznej
  2. Chemii i inżynierii chemicznej
  3. Inżynierii środowiska
  4. Inżynierii chemicznej i procesowej
  5. Nanotechnologii
  6. Ochrony środowiska
  7. Technologii chemicznej organicznej i nieorganicznej
  8. Technologii żywności
  9. Towaroznawstwa
  10. Technologii materiałów polimerowych
  11. oraz dyscyplin pokrewnych

 3. Blok Ekonomiczno-Prawny obejmujący zakres wiedzy z:

  1. Ekonomii
  2. Ekonomiki turystyki
  3. Logistyki
  4. Marketingu
  5. Rachunkowości i finansów
  6. Towaroznawstwa
  7. Transportu
  8. Zarządzania
  9. Prawa
  10. oraz dyscyplin pokrewnych

 4. Blok Roślinno-Przyrodniczy obejmujący zakres wiedzy z:

  1. Biologii roślin
  2. Biotechnologii w produkcji roślinnej
  3. Genetyki roślin
  4. Ochrony środowiska
  5. Ogrodnictwa i architektury
  6. Rolnictwa
  7. oraz dyscyplin pokrewnych

 5. Blok Techniczny obejmujący zakres wiedzy z:

  1. Architektury i wzornictwa
  2. Automatyki i robotyki
  3. Budownictwa
  4. Inżynierii i zarządzania
  5. Inżynierii mechanicznej
  6. Mechatroniki
  7. Oceanotechniki
  8. Transportu
  9. Informatyki
  10. Elektryki
  11. Energetyki
  12. Elektrotechniki
  13. Elektroniki
  14. Telekomunikacji
  15. oraz dyscyplin pokrewnych

 6. Blok Zwierzęcy obejmujący zakres wiedzy z:

  1. Biologii zwierząt
  2. Biotechnologii w produkcji zwierzęcej
  3. Genetyki zwierząt
  4. Rybactwa
  5. Technologii żywności
  6. Towaroznawstwa
  7. Zootechniki
  8. oraz dyscyplin pokrewnych

 7. Blok Biomedyczny obejmujący zakres wiedzy z:

  1. Biologii
  2. Biotechnologii
  3. Dietetyki
  4. Genetyki
  5. Medycyny
  6. Technologii żywności
  7. Żywienia człowieka
  8. oraz dyscyplin pokrewnych

Warunkiem uczestnictwa w Sesji jest wypełnienie prawidłowo internetowego formularza aplikacyjnego dostępnego na platformie Santander Scholarships (https://www.becas-santander.com/pl/) oraz pod linkiem: https://app.becas-santander.com/pl/program/ix_osskn, a także przesłanie (na wskazane w Regulaminie adresy e-mail) wszystkich niezbędnych dokumentów w terminie do dnia 20.10.2023 r.

Przypominamy, że autorami i współautorami prac nie mogą być opiekunowie kół oraz doktoranci!

UWAGA! Stu pierwszych autorów referatów, którzy we wskazanym terminie poprawnie wyślą swoją aplikację za pośrednictwem formularza aplikacyjnego i prześlą streszczenia w wymaganej formie oraz dopełnią wymaganych formalności otrzymają Stypendium Santander Univesidades pokrywające koszty wyżywienia i materiałów konferencyjnych. W przypadku osób, którym nie zostanie przyznane stypendium a chcą otrzymać materiały konferencyjne oraz skorzystać z wyżywienia opłata uczestnictwa wynosi 250 zł.

Informujemy, że w związku z organizacją wydarzenia, zakwaterowanie pozostaje we własnym zakresie. Kontakt z osiedlem domów studenckich dostępny jest pod linkiem: Akademiki- kontakt - Osiedle Studenckie ZUT.

Poniżej znajduje się Regulamin IX Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zasad i organizacji naszej Sesji, a także potrzebne na tym etapie dokumenty.

 

ORGANIZATORZY:

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Informacji udziela Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT – pawel.nawrotek@zut.edu.pl

Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii
al. Piastów 45, 70-311 Szczecin
tel. +48 91-449-6710

 

mgr Ewelina Kurpiewska

Dział ds. Studenckich ZUT
tel. +48 91-449-4593

 

 

Dodatkowe informacje