Praktyki zawodowe

Praktyki krajowe

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 •  mgr inż. arch. Marek Ostrowski

            kierunek: architektura, architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
            mail: mostrowski@zut.edu.pl  tel. 503 007 394
            strona: http://praktykizawodowe.zut.edu.pl/

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • dr inż. Beata Matysiak

          mail: beata.matysiak@zut.edu.pl tel. 91 449 68 44
          strona: https://biotechnologia.zut.edu.pl/strona-studentow-wbihz-od-2021-2022/praktyki-programowe.html

Obsługa praktyk w dziekanacie

mgr Ewa Kwita
Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32, p. 1/08
mail: ewa.kwita@zut.edu.pl tel. 91 449 67 03

 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Kavetska

mail: katarzyna.kavetska@zut.edu.pl tel. 91 449 67 30, 508 089 225
strona: https://biotechnologia.zut.edu.pl/strona-studentow-wbihz-od-2021-2022/praktyki-programowe.html

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 •  dr inż. Tomasz Kozłowski

           kierunek: budownictwo
           mail:  tomasz.kozlowski@zut.edu.pl tel. 91 449 45 31
           strona: https://wbiis.zut.edu.pl/strona-dla-studentow/praktyki-zawodowe/dokumentacja-praktyk.html

 • mgr inż. Marek Kurnatowski

           kierunek: inżynieria środowiskowa, budownictwo N1
           mail: marek.kurnatowski@zut.edu.pl tel. 91 449 45 40
           strona: https://wbiis.zut.edu.pl/strona-dla-studentow/praktyki-zawodowe/dokumentacja-praktyk.html

 

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • dr Beata Będzik

          mail: beata.bedzik@zut.edu.pl tel. 91 449 69 94
          ul. Żołnierska 47,  pok. 119
          strona: https://ekonomia.zut.edu.pl/strona-studentow/praktyki-zawodowe.html

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 •  dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT (Pełnomocnik)

           mail: marcin.wardach@zut.edu.pl tel. 91 449 42 17
           strona: https://we.zut.edu.pl/strona-dla-studentow/praktyki-studenckie.html

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 •  dr inż. Anna Barcz (Pełnomocnik) - studia stacjonarne

            mail: anna.barcz@zut.edu.pl tel. 91 449 55 84
            strona: https://www.wi.zut.edu.pl/pl/dla-studenta/sprawy-studenckie/praktyki-zawodowe

 • dr inż. Piotr Błaszyński (Pełnomocnik) - studia niestacjonarne

            mail: piotr.blaszynski@wi.zut.edu.pl tel. 91 449 55 75
            strona: https://www.wi.zut.edu.pl/pl/dla-studenta/sprawy-studenckie/praktyki-zawodowe

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 •  dr hab. inż. Marek Śnieg

            mail: marek.snieg@zut.edu.pl tel. 91 449 64 66
            strona: https://agro.zut.edu.pl/strona-studentow/praktyki/pelnomocnik-i-opiekunowie-praktyk-na-kierunkach.html

        Obsługa praktyk w dziekanacie

 • mgr inż. Agnieszka Konieczna

           mail: agnieszka.konieczna@zut.edu.pl tel. 91 449 62 54
           strona: http://www.agro.zut.edu.pl/strona-studentow/praktyki.html

 • mgr inż. Joanna Popiel

           mail: joanna.popiel@zut.edu.pl tel. 91 449 62 54
           strona: http://www.agro.zut.edu.pl/strona-studentow/praktyki.html

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

 •  dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT (Pełnomocnik)

            mail: anna.mituniewicz-malek@zut.edu.pl tel. 91 449 65 10

            strona: https://wnozir.zut.edu.pl/strona-studentow/niezbednik-studenta/praktyki.html

 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

 •  dr inż. Zbigniew Łosiewicz

kierunek: transport, budowa jachtów, oceanotechnika, chłodnictwo i klimatyzacja, bezpieczeństwo techniczne

            mail: zbigniew.losiewicz@zut.edu.pl tel. 91 449 41 26         
            strona: http://www.wtmit.zut.edu.pl/strona-studentow/niezbednik-studenta/praktyki-studenckie.html

 •  dr hab. inż. Zbigniew Sekulski, prof. ZUT

kierunek: logistyka

          mail: zbych@zut.edu.pl tel. 91 449 44 63

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 •  dr inż. Joanna Rokicka

            mail: praktykiwtiich@zut.edu.pl tel. 91 449 41 90
            strona: https://wtiich.zut.edu.pl/strona-studenta/praktyki-programowe/opis-praktyk.html

 Budynek "Starej Chemii" pok. 217