Spis telefonów do pracowników z Pionu Kanclerza

Zastępca Kanclerza ds. techniczno-gospodarczych

mgr inż. Hubert Góralski- tel. 91 449-45-59

Kancelaria Główna

 1. mgr inż. Małgorzata Jefimow - kierownik działu - tel. 91 449-41-22
 2. mgr inż. Wioleta Osip - specjalista - tel. 91 449-49-63
 3. mgr Sylwia Duchnowska - specjalista – obsługa sekretariatu - tel. 91 449-41-20
 • Sekcja - Archiwum Uczelniane
 1. mgr Anna Lewon - samodzielny referent - al. Piastów 48 tel. 91 449-60-11, al. Piastów 19 tel. 91 449-44-38

Dział Techniczny

 1. mgr inż. Anna Marel-Palenica- kierownik działu - tel. 91 449-42-14
 2. mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz -zastępca kierownika działu - tel. 91-449-46-41
 3. mgr inż. arch. Katarzyna Śmigielska - specjalista - tel. 91 449-49-38
 4. mgr Justyna Łowicka - specjalista - tel. 91 449-43-03
 5. mgr Wojciech Borkowski - specjalista - tel. 91 449-48-92
 6. Elżbieta Wyszyńska - specjalista - tel. 91 449-45-62
 7. Beata Bernardelli - specjalista - tel.  91 449-45-62
 8. Grażyna Soboń - specjalista - tel.  91 449-49-38

Wieloosobowe stanowisko pracy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 1. Andrzej Dobrowolski - inspektor ds. sanitarnych - tel.  91 449-44-10
 2. mgr inż. Piotr Bielak - inspektor nadzoru ds. sanitarnych - tel. 91 449-44-10
 3. mgr inż. Jacek Pągowski - inspektor nadzoru ds. elektrycznych - tel. 91 449-48-92
 4. mgr inż. Rafał Kaczorowski - inspektor nadzoru ds. budowlanych - tel.  91 449-46-01
 5. mgr inż. Rafał Ciepłuch - inspektor nadzoru ds. budowlanych - tel. 91 449-47-45
 6. mgr inż. Jacek Nowicki - inspektor nadzoru ds. budowlanych - tel. 91 449-47-45

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 1. mgr inż. Joanna Gęślowska - kierownik działu - tel. 91 449-49-28
 2. mgr Urszula Andros - samodzielny referent - tel. 91 449-41-16
 3. mgr Ewelina Cadler- specjalista - tel. 91 449-41-16
 4. mgr Katarzyna Gącik - administrator obiektu BJM (al. Piastów 48), Nanotechnologia (al. Piastów 45)  Biblioteki Głównej (Ku Słońcu 140) - tel. 91 449-46-19
 • Sekcja Nieruchomości
 1. lic. Alicja Grzelak - specjalista - tel. 91 449-40-82
 2. lic. Joanna Znamierowska - samodzielny referent - tel. 91 449-49-21
 3. mgr Katarzyna Łuszkiewicz - specjalista - tel. 91 449 45-02
 • Sekcja Eksploatacji
 1. mgr inż. Sławomir Małolepszy - kierownik Sekcji Eksploatacji - tel. 91 449-44-75
 2. Elżbieta Trautman - specjalista - 91 449-45-10
 3. inż. Agnieszka Jaworska - specjalista - 91 449-45-10
 • Zespół Inwentaryzacyjny
 1. Kamila Markiewicz - referent - tel. 91 449-41-49
 2. mgr Marta Prądzyńska- referent - tel. 91 449-41-49
 •  Główny Windykator
 1. mgr Przemysław Zimnicki - tel. 91 449-47-06

Dział Zamówień Publicznych

 1. mgr Adam Spychała - kierownik działu - tel. 91 449-42-50
 2. inż. Katarzyna Kierzek  -specjalista - tel. 91 449-43-21
 3. mgr Monika Stępczyńska - specjalista - tel. 91 449-40-42
 4. mgr Katarzyna Zielonka - specjalista - tel. 91 449-40-42
 5. Sławomir Tarnawski - specjalista - tel. 91 449-49-18
 6. Magdalena Łapińska - specjalista ds. administracyjnych -  tel. 91 449-49-16
 7. mgr Agnieszka Orłowska - specjalista - tel. 91 449-41--08
 8. mgr Anna Romanowska - specjalista - tel. 91 449-43-21
 9. mgr Kamila Berta - specjalista - tel. 91 449-49-18
 10. mgr Agnieszka Wasiuta - specjalista - tel. 91 449-46-90

Dział Socjalny

 1. mgr inż. Joanna Siołkowska-Duda - kierownik działu - tel. 91 449-44-04
 2. mgr Małgorzata Krawczyk - referent - tel. 91 449-41-24
 3. lic. Karolina Nowakowska - specjalista - tel. 91 449-43-05
 4. mgr Agata Palacz - specjalista - tel. 91 449 41-24
 5. mgr Anna Fabiańczyk - specjalista - tel. 91 449-43-05

Hotele Asystenta

 1. inż.  Jan Bednarczyk - kierownik Hotelu Asystenckiego - ul. Szwoleżerów 3 - tel. 91 449- 48-52, ul. Chopina 61-  tel. 91 449-64-95

  Zespół Administratorów Obiektów
  1.  Ewelina Kandyba - obiekty: Rektoratu (al. Piastów 17 i 18), WIMiM (al. Piastów 19), NCh (al. Piastów 42) i SCh (ul. Pułaskiego 10) -
  tel 91 449-43-85
 2. Krystyna Gągało - obiekty WBiIŚ (al. Piastów 50A) i WA (ul. Żołnierska 50) - tel. 91 449-41-13
 3. Dariusz Jankowski - obiekty WI (ul. Żołnierska 49 i 52) - tel. 91 449-55-20
 4. Katarzyna Gącik - obiekty BJM (al. Piastów 48), CDBN (al. Piastów 45) i BG (ul Ku Słońcu 140) - tel. 91 449-46-19
 5. Anna Stach - obiekty WEkon (ul. Żołnierska 49 i Janickiego 31) - tel. 91 449-69-02
 6. Barbara Łagowska - obiekty WBiHZ (ul. Janickiego 29 i 32, ul. Judyma) - tel. 91 449-67-02
 7. Justyna Kowalczykiewicz - obiekty WKŚiR (ul. Słowackiego 17, ul. Papieża Pawła VI 1 i 3A) - tel. 91 449-62-03
 8. Małgorzata Raczyńska - obiekty WNoŻiR (ul. Kazimierza Królewicza 4, ul. Papieża Pawła VI 3B) - tel. 91 449-65-97
 9. Magdalena Brodowska - obiekty RCIiTT (ul. Jagiellońska 20-21) - tel. 91 449-46-30
 10. Agnieszka Redlewska - obiekty SWFiS (ul. Tenisowa 33) i WTMiT (al. Piastów 41)- tel. 91 449-53-25
 11. Agnieszka Przymus - obiekty WE (ul. Sikorskiego 37 i 26 Kwietnia 10) - tel. 91 449-51-20

  *  czasowa nieobecność