Spis telefonów do pracowników z Pionu Kanclerza

Zastępca Kanclerza ds. techniczno-gospodarczych

mgr inż. Hubert Góralski- tel. 91 449-45-59

Kancelaria Główna

 1. mgr inż. Małgorzata Jefimow - kierownik działu - tel. 91 449-41-22
 2. mgr inż. Wioleta Osip - specjalista - tel. 91 449-49-63
 3. mgr Sylwia Duchnowska - specjalista – obsługa sekretariatu - tel. 91 449-41-20
 • Sekcja - Archiwum Uczelniane
 1. mgr Anna Lewon - samodzielny referent - al. Piastów 48 tel. 91 449-60-11, al. Piastów 19 tel. 91 449-44-38

Dział Techniczny

 1. mgr inż. Anna Marel-Palenica- kierownik działu - tel. 91 449-42-14
 2. mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz -zastępca kierownika działu - tel. 91-449-46-41
 3. mgr inż. arch. Katarzyna Śmigielska* -samodzielny referent - tel. 91 449-49-38
 4. mgr Justyna Łowicka - specjalista ds. budowlanych - tel. 91 449-43-03
 5. mgr Wojciech Borkowski - specjalista ds. kosztorysowania - tel. 91 449-48-92
 6. Elżbieta Wyszyńska - specjalista ds. budowlanych - tel. 91 449-45-62
 7. Beata Bernardelli - specjalista ds. budowlanych - tel.  91 449-45-62
 8. mgr inż. arch. Inga Łagan - samodzielny referent ds. budowlanych - tel.  91 449-49-38
 9. Grażyna Soboń - specjalista ds. budowlanych - tel.  91 449-49-38

Wieloosobowe stanowisko pracy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 1. mgr inż. Teresa Godlewska - inspektor nadzoru ds. budowlanych - tel. 91 449-43-03
 2. Andrzej Dobrowolski - inspektor ds. sanitarnych - tel.  91 449-45-17
 3. mgr inż. Piotr Bielak - inspektor nadzoru ds. sanitarnych - tel. 91 449-44-10
 4. mgr inż. Andrzej Bednarowski - inspektor nadzoru ds. elektrycznych - tel. 91 449-46-41
 5. mgr inż. Rafał Kaczorowski - inspektor nadzoru ds. budowlanych - tel.  91 449-48-92

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 1. mgr inż. Joanna Gęślowska - kierownik działu - tel. 91 449-49-28
 2. mgr Urszula Andros - samodzielny referent - tel. 91 449-41-16
 3. mgr Ewelina Cadler- specjalista - tel. 91 449-41-16
 4. mgr Katarzyna Gącik - administrator obiektu BJM (al. Piastów 48), Nanotechnologia (al. Piastów 45)  Biblioteki Głównej (Ku Słońcu 140) - tel. 91 449-46-19
 5. inż. Elżbieta Górnik - administrator obiektu Campus nr 2 - tel. 91 449-68-52
 • Sekcja Nieruchomości
 1. mgr inż. Agnieszka Józefacka* - kierownik Sekcji Nieruchomości - tel. 91 449-49-21
 2. lic. Joanna Znamierowska - samodzielny referent - 91 449-49-21
 3. Katarzyna Łuszkiewicz- samodzielny referent - tel. 91 449-45-02
 • Sekcja Eksploatacji
 1. mgr inż. Sławomir Małolepszy - kierownik Sekcji Eksploatacji - tel. 91 449-44-75
 2. Elżbieta Trautman - specjalista - 91 449-45-10
 3. inż. Agnieszka Jaworska - specjalista - 91 449-45-10
 • Zespół Inwentaryzacyjny
 1. Dorota Kawka - specjalista - tel. 91 449-41-49
 2. Teresa Ptaszyńska - specjalista - tel. 91 449-41-49
 3. Bożena Trybuła - specjalista - tel. 91 449-41-49
 4. Grażyna Lipowska - specjalista - tel. 91 449-41-49
 •  Główny Windykator
 1. mgr Przemysław Zimnicki - tel. 91 449-47-06

Dział Zamówień Publicznych

 1. mgr Adam Spychała - kierownik działu - tel. 91 449-42-50
 2. mgr Agnieszka Ławrynowicz - zastępca kierownika działu - tel. 91 449-49-16
 3. mgr Monika Stępczyńska - specjalista - tel. 91 449-40-42
 4. mgr Katarzyna Zielonka - specjalista - tel. 91 449-40-42
 5. Sławomir Tarnawski - specjalista - tel. 91 449-49-18
 6. Magdalena Łapińska - specjalista ds. administracyjnych -  tel. 91 449-49-16
 7. mgr Anna Strzeżek- specjalista - tel. 91 449-43-21
 8. mgr Agnieszka Orłowska - specjalista - tel. 91 449-43-21

Dział Socjalny

 1. mgr inż. Joanna Siołkowska-Duda - kierownik działu - tel. 91 449-44-04
 2. mgr inż. Marzena Sobańska - samodzielny referent - tel. 91 449-41-24
 3. lic. Karolina Nowakowska - specjalista - tel. 91 449-43-05
 4. mgr Agata Palacz - specjalista - tel. 91 449 41-24
 5. mgr Anna Fabiańczyk - specjalista - tel. 91 449-43-05

Hotele Asystenta

 1. inż.  Jan Bednarczyk - kierownik Hotelu Asystenckiego - ul. Szwoleżerów 3 tel. 91 449- 48-52, ul. Chopina 61 tel. 91 449-64-95

  *  czasowa nieobecność