Pożyczki mieszkaniowe

POSIEDZENIE KOMISJI SOCJALNEJ

Szanowni Państwo, 

Informujemy,  iż posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 18 października 2019 r.

Wnioski o pożyczki mieszkaniowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą do 9 października 2019 r.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu komisji.


Uprawnionemu może być udzielona zwrotna pomoc (pożyczka oprocentowana) na cele mieszkaniowe:

 1. adaptację (przystosowanie) pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 2. zakup lokalu mieszkalnego,
 3. uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej,
 4. budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielomieszkaniowym,
 5. przebudowę pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 6. kaucje i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań,
 7. wykupienie mieszkania na własność,
 8. remont lokalu lub budynku mieszkalnego.

 

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę mieszkaniową: 

 
Oświadczenie o dochodach - na druku wniosku uprawniony składa oświadczenie o łącznych dochodach ze wszystkich źródeł osiągniętych za 2018 r. przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego. 

 •  do wglądu - stosowne dokumenty  zeznanie PIT-37 za 2018 r.
 • do wglądu - emeryci i renciści winni przedkładać decyzje ZUS z 2018 r. oraz PIT za rok 2018 r.;

 

W przypadku ubiegania się o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe osoba uprawniona zobowiązana jest przedstawić niezbędne dokumenty (w zależności od rodzaju pożyczki):

 1. umowę sprzedaży lub budowy lokalu mieszkalnego,
 2. udokumentowanie własnego wkładu finansowego w wysokości 30% (kserokopie dokonanych wpłat),
 3. umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 4. umowę przedwstępną sprzedaży, a po sfinalizowaniu transakcji – akt notarialny, pod rygorem zwrotu udzielonej pożyczki,
 5. zezwolenie na budowę domu lub lokalu w domu wielorodzinnym, kosztorys budowy zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub przez firmę budującą dom lub lokal oraz potwierdzenie stanu zaawansowania robót – stan surowy zamknięty,
 6. dokumenty potwierdzające i określające zasady wykupu mieszkania,
 7. kosztorys robót modernizacyjnych lub remontowych,
 8. pozwolenie na dokonanie adaptacji wraz z projektem sporządzonym przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.Złożenie wniosku o pożyczkę mieszkaniową w kwocie minimalnej nie wymaga potwierdzenia wkładu własnego.

 


Pożyczki mieszkaniowe przyznawane z ZFŚS  w roku socjalnym 2019/2020 
 1. Oprocentowanie dla pożyczek udzielonych w roku socjalnym 2019/2020 wynosi 2% w skali roku.

 2. Wysokości pożyczek mieszkaniowych:

  A. minimalna 3 500 zł. 
  B. maksymalna na remont mieszkania 25 000 zł. 
  C. maksymalna na remont domu 30 000 zł.
  D. maksymalna na zakup mieszkania lub budowę (zakup) domu 60 000 zł.
 • W przypadku pożyczki w wysokości minimalnej (3 500 zł) nie stosuje się wymogu udokumentowania wkładu własnego w postaci rachunków i nie jest wymagane poręczenie.

 • W przypadku pożyczki w kwocie od 3 500 zł do 10 000 zł wymagany jest poręczyciel o stałych dochodach oraz wkład własny udokumentowany rachunkami na 30% wartości wnioskowanej kwoty pożyczki.

 • W przypadku pożyczki powyżej 10 000 zł wymaganych jest dwóch poręczycieli o stałych dochodach oraz wkład własny udokumentowany rachunkami na 30% wartości wnioskowanej kwoty pożyczki.

Poręczycielem pożyczkobiorcy nie może być małżonek lub osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe.

 

Szczegółowe warunki przyznawania pożyczek określa regulamin ZFŚS oraz umowa pożyczki.


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  informuje,  
że nastąpiła  zmiana  numeru  rachunku  bankowego  dotyczącego pożyczek mieszkaniowych. W  związku  z  tym, kolejne raty pożyczek  należy wpłacać na  nowy  rachunek bankowy  

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Santander Bank Polska S.A.

53  1090 1492 0000 0001  1042  5668


Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej 2019

Kosztorys robót modernizacyjnych