Komunikaty Kanclerza

Nr pismaDataKomunikat w sprawieZałączniki
 

ROK 2024

 
15.01.2024r.Komunikat Kanclerza w spr. świadczenia usług przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw hydrantów wew. i zew., zaworów hydrantowych, węży oraz gaśnic, agregatów gaśniczych i aparatów powietrznych
 

ROK 2023

 
621.12.2023r.Komunikat w sprawie wprowadzenia I etapu systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Uczelni
516.10.2023r.Komunikat w sprawie całkowitego zakazu palenia, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych
43.04.2023r.Komunikat w spr. świadczenia usług przeglądów i technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw hydrantów wew. i zew., zaworów hydrantowych, węży, gaśnic, agregatów gaśniczych i powietrznych w okresie 01.04.2023 - 31.12.2023
331.03.2023r.Komunikat Kanclerza w sprawie korzystania przez pracowników Uczelni z usług kurierskich w okresie od 03.04.2023 r. do 31.03.2026 r. na okres 3 lat
221.02.2023r.Komunikat w sprawie usług pralniczych dla jednostek organizacyjnych ZUT
120.02.2023r.Komunikat w sprawie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych ZUT
 

ROK 2022

 
617.11.2022r.Komunikat Kanclerza w sprawie sukcesywnej dostawy materiałów biurowych
59.09.2022r.Komunikat Kanclerza w sprawie sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w tym tuszy i tonerów, dla jednostek organizacyjnych ZUT
423.08.2022r.Komunikat Kanclerza w sprawie zmiany Cennika stanowiącego załcznik nr 2 do Regulaminu korzystania z Parkingu nr 1 ZUT
31.07.2022r.Komunikat Kanclerza w sprawie świadczenia usług przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw hydrantów wew. i zew. zaworów hydrant., węży stanowiących wyposażenie hydrantów...
230.03.2022r.Komunikat Kanclerza w sprawie sukcesywnej dostawy materiałów biurowych dla Jednostek ZUT
14.01.2022r.Komunikat Kanclerza w sprawie zasad dokonywania zakupów azotu ciekłego w okresie do 24 miesięcy, tj. do 5.11.2023 lub do wyczeprania kwoty określonej w przeprowadzonej procedurze
 

ROK 2021

 
58.12.2021r.Komunikat Kanclerza w sprawie korzystania przez pracowników Uczelni z usług pocztowych
424.11.2021r.Komunikat Kanclerza w sprawie zasad dokonywania zakupów gazów i dzierżawy butli w okresie do 24 miesięcy, tj. do 5.11.2023 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w przeprowadzonej procedurze
31.07.2021r.Komunikat Kanclerza w spr. wejścia w życie umowy na świadczenie usług przegladów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw hydrantów wew. i zew. węży hydrantów wew. oraz gaśnic, agreatów gaśniczych i aparatów powietrznych od 07.2021 do 03. 2022
24.03.2021r.Komunikat w sprawie sukcesywnego odbioru i wywozu odpadów komunalnych stałych (zmieszanych i segregowanych, nadających i nienadających sie do recyklingu) wraz z podstawieniem pojemników z obiektów ZUT
12.03.2021r.Komunikat Kanclerza w sprawie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych ZUT
 

ROK 2020

 
430.09.2020r.Komunikat Kanclerza o rodzajach druków ścisłego zarachowania wykorzystywanach przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni
323.07.2020r.Komunikat Kanclerza w sprawie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych ZUT - zadanie nr 5
223.07.2020r.Komunikat Kanclerza w Sprawie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych ZUT
15.06.2020r.Komunikat Kanclerza w sprawie sukcesywnej dostawy materiałów biurowych
11.04.2020r.Komunikat Kanclerza w sprawie korzystania przez pracowników Uczelni z usług kurierskich w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r. na okres 3 lat
 

ROK 2019

 
31.07.2021r.Komunikat Kanclerza w sprawie wejścia w życie umowy na świadczenie usług przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw hydrantów wew. i zew., zaworów hydrantowych, węży stanowiących wyposażenie hydrantów wew. oraz gaśnic...07.2021-3.2022
427.09.2019r.Komunikat Kanclerza w sprawie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw hydrantów, zaworów, węży hydrantowych, gaśnic...
317.06.2019r.Komunikat Kanclerza w sprawie zasad dokonywania zakupów gazów i dzierżawy butli w okresie do 24 miesięcy, tj. do 14.05.2021 lub do wyczerpania kwoty określonej w przeprowadzonej procedurze r.
226.02.2019r.Komunikat Kanclerz w sprawie zmiany cenników za pobyt w ośrodkach wypoczynkowych ZUT
114.01.2019r.Komunikat w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parkingu nr 1 ZUT w Szczecinie
 

ROK 2018

 
920.11.2018r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania odpadami innymi niż komunalne wytwarzanymi w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
810.10.2018r.Komunikat Kanclerza w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
72.08.2018r.Komunikat Kanclerza w sprawie sukcesywnego odbioru i wywozu odpadów komunalnych stałych (zmieszanych i segregowanych) wraz z podstawieniem pojemników z obiektów ZUT w okresie od 01.082018 do 31.07.2021
620.07.2018r.Komunikat Kanclerza w sprawie zakresu spraw powierzonych zastępcy kanclerza ds. techniczno - gospodarczych
52.07.2018r.Komunikat w sprawie sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w tym tuszy, tonerów i taśm dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
421.03.2018r.w sprawie sukcesywnej dostawy środków czystości dla Jednostek Organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
38.03.2018r.Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania zakupu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w tym tuszy, tonerów i taśm od dnia 08.03.2018 r. do czasu zawarcia odpowiednich umów
212.02.2018r.Komunikat nr 2 w sprawie sukcesywnej dostawy materiałów biurowych
124.01.2018r.Komunikat Kanclerza ZUT w sprawie zmiany komunikatu Kanclerza nr 8/2009 z dnia 25.11.2009 r. w sprawie działalności Kancelarii Głównej
 

ROK 2017

 
812.12.2017r.Komunikat Kanclerza ZUT w sprawie zmiany sposobu dokonywania zakupu materiałów biurowych od dnia 12.12.2017 r. do czasu zawarcia odpowiednich umów
712.12.2017r.Komunikat Kanclerza ZUT w sprawie zmiany sposobu dokonywania zakupu środków czystości od dnia 12.12.2017 r. do czasu zawarcia odpowiednich umów
62.11.2017r.Komunikat Kanclerza ZUT w sprawie zasad zlecania usług pralniczych przez wyszczególnione Jednostki Organizacyjne Uczelni – Zadanie nr 6 w okresie do dnia 30.09.2020 r.
52.11.2017r.Komunikat Kanclerza ZUT w sprawie zamawiania usług pralniczych w okresie od 12.10.2017 r. do 30.09.2020 r.
417.10.2017r.Komunikat Kanclerza ZUT dotyczący wejścia w życie umowy na świadczenie usług przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, zaworów hydrantowych...
38.09.2017r.Komunikat Kanclerza ZUT w Szczecinie w sprawie zmiany sposobu dokonywania zakupu środków czystości od dnia 11.09.2017 r. do czasu zawarcia odpowiednich umów
210.07.2017r.Komunikat Kanclerza ZUT zmieniający Komunikat nr 1 z dnia 04 lipca 2017 w sprawie dystrybucji poczty wewnętrznej w okresie od 27 lipca 2017 r. do 01 września 2017 r.
14.07.2017r.Komunikat Kanclerza ZUT w sprawie dystrybucji poczty wewnętrznej w okresie od 27 lipca 2017 r. do 01 września 2017 r.
 

ROK 2016

 
112.02.2016r.Komunikat Kanclerza o uchyleniu komunikatu Kanclerza ZUT nr 1/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia w ZUT tzw. „kopert bezpiecznych (utajnionych)"
 

ROK 2015

 
811.12.2015r.Komunikat Kanclerza o rodzajach druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni
719.08.2015r.Komunikat Kanclerza o trybie zamawiania i likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych
612.08.2015r.Komunikat Kanclerza w sprawie obsługi kasowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
47.04.2015r.Komunikat Kanclerza o rodzajach druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni
317.02.2015r.Komunikat Kanclerza w sprawie zasad dokonywania zakupów materiałów biurowych do wyczerpania kwoty określonej w przeprowadzonej procedurze nie dłużej jednak niż do 24 miesięcy tj. od dnia 12.02.2015 r. do 11.02.2017 r.
216.01.2015r.Komunikat Kanclerza o terminie opłaty za abonament radiowo-telewizyjny za rok 2015.
17.01.2015r.Komunikat Kanclerza sprawie zasad korzystania z usług pocztowych oraz usługi kurierskiej
 

ROK 2014

 
1818.12.2014r.Komunikat Kanclerza w sprawie zasad zlecania usług pralniczych przez wyszczególnione Jednostki Uczelni-zadanie nr 2 w okresie do dnia 30.09.2017 r.
1117.12.2014r.Komunikat Kanclerza w sprawie terminu składania wniosków w zakresie nowych inwestycji proponowanych do wprowadzenia do projektu budżetu państwa na rok 2016
1025.11.2014r.Komunikat Kanclerza w sprawie wytycznych postępowania dla terenu, na którym stwierdzono potencjalne niebezpieczeństwo występowania materiałów wybuchowych
925.11.2014r.Komunikat Kanclerza w sprawie zasad postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej wynikającej z wystąpienia niebezpieczeństwa spowodowanego np. niewybuchami, niewypałami oraz innymi materiałami i czynnikami niebezpiecznymi
84.11.2014r.Komunikat Kanclerza nr 8/2014 w sprawie zmiany sposobu dokonywania zakupu materiałów biurowych w okresie od dnia 04.11.2014 do czasu zawarcia odpowiedniej umowy
727.10.2014r.Komunikat Kanclerza dotyczący zasad zamawiania usług pralniczych w okresie od 16.10.2014 do 30.09.2017 r.
612.09.2014r.Komunikat Kanclerza w sprawie zasad dokonywania zakupów azotu ciekłego w okresie do 24 miesięcy, tj. do 27.08.2016 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w przeprowadzonej procedurze
52.09.2014r.Komunikat Kanclerza dotyczący zasad dokonywania zakupów gazów i dzierżawy butli w okresie do 24 miesięcy, tj. do 20.08.2016 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w przeprowadzonej procedurze, z wyjątkiem azotu ciekłego
417.06.2014r.Komunikat Kanclerza w sprawie zasad dokonywania zakupów środków czystości w okresie do 12 miesięcy, tj. od 05.06.2014 r. do 04.06.2015 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w przeprowadzonej procedurze
320.05.2014r.Komunikat Kanclerza w sprawie stosowania "Instrukcji postępowania dla roszczeń osób trzecich i instrukcji postępowania dla szkód majątkowych"
210.03.2014r.Komunikat Kanclerza w sprawie zmiany sposobu dokonywania zakupu środków czystości od 10.03.2014 r. od czasu zawarcia odpowiedniej umowy
113.01.2014r.Komunikat Kanclerza w sprawie opłaty za abonament radiowo-telewizyjny za rok 2014
 

ROK 2013

 
44.09.2013r.Komunikat Kanclerza w sprawie zasad dokonywania zakupów materiałów biurowych w okresie do 24 miesięcy, tj. od 19.08.2013 r. do 18.08.2015 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w przeprowadzonej procedurze
317.07.2013r.Komunikat w sprawie w sprawie zasad dokonywania zakupów środków czystości (chemia profesjonalna)w okresie do 24 miesięcy, tj. od 05.07.2013 r. do 04.07.2015 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w przeprowadzonej procedurze
25.02.2013r.Komunikat Kanclerza w sprawie zasad dokonywania zakupów środków czystości w okresie do 24 miesięcy, tj. od 11.01.2013 r. do 10.01.2015 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w przeprowadzonej procedurze
14.01.2013r.Komunikat Kanclerza w sprawie opłaty za abonament radiowo-telewizyjny za rok 2013
 

ROK 2012

 
430.10.2012r.Komunikat Kanclerza w sprawie udzielania przez jednostki zamówień do 14 tys. euro
321.06.2012r.Komunikat Kanclerza w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii
213.06.2012r.Komunikat Kanclerza nr 2 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów gazów i dzierżawy butli w okresie do 24 miesięcy, tj. od 24.05.2012 r. do 23.05.2014 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w przeprowadzonej procedurze
 

ROK 2011

 
628.12.2011r.Komunikat Kanclerza w sprawie zasad dokonywania zakupów materiałów ekspalatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w tym tuszy, tonerów i taśm
57.12.2011r.Komunikat Kanclerza w sprawie wadliwego dokonywania zakupów materiałów biurowych przez jednostki organizacyjne Uczelni
423.11.2011r.Komunikat Kanclerza w sprawie zasad dokonywania zakupów materiałów biurowych w okresie do 24 miesięcy tj od 04.11.2011 do 31.12.2013 r
310.10.2011r.Komunikat Kanclerza nr 3/2011 w sprawie zasad dokonywania zakupów środków czystości
230.06.2011r.Komunikat Kanclerza nr 2 w sprawie zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Szczecinie
121.02.2011r.Komunikat Kanclerza nr 1 w sprawie stosowania "Instrukcji postępowania dla roszczeń osób trzecich" i "Instrukcji postepowania dla szkód majątkowych"
 

ROK 2010

 
416.11.2010r.Komunikat Kanclerza nr 4 w sprawie całkowitego zakazu palenia na terenie Uczelni
315.09.2010r.Komunikat Kanclerza nr 3 w sprawie zasad dokonywania zakupów gazów i dzierżawy butli w okresie 26.08.2010 r. do 26.08.2011 r.
220.04.2010r.Komunikat Kanclerza nr 2 w sprawie zasad dokonywania zakupów odczynników chemicznych w okresie od 07.04.2010r. do 06.04.2011r.
18.01.2010r.Komunikat Kanclerza nr 1 w sprawie opłaty za abonament radiowo-telewizyjny za rok 2010.
 

ROK 2009

 
928.12.2009r.Komunikat Kanclerza nr 9 w sprawie zasad dokonywania zakupów materiałów biurowych w okresie 29.12.2009 r. do 28.12.2010 r. (lub do wyczerpania kwoty określonej w przeprowadzonej procedurze)
825.11.2009r.Komunikat KANCLERZA nr 8 w sprawie zmiany komunikatu Kanclerza nr 3 w sprawie działalności Kancelarii Głównej
725.11.2009r.Komunikat KANCLERZA nr 7/2009 wsprawie zasad dokonywania zakupów materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w tym tuszy, tonerów i taśm.
64.11.2009r.Komunikat KANCLERZA Nr 6/2009 w sprawie zasad dokonywania zakupów środków czystości wraz z załącznikami
52.11.2009r.Komunikat KANCLERZA Nr 5/2009 w sprawie zmiany sposobu dokonywania zakupu materiałów biurowych od dnia 02.11.2009 r. do czasu zawarcia odpowiedniej umowy
412.10.2009r.Komunikat KANCKLERZA Nr 4/2009 w sprawie uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę materiałów biurowych dla jednostek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
315.04.2009r.KOMUNIKAT KANCLERZA Nr 3/2009 w sprawie działalności Kancelarii Głównej
217.02.2009r.KOMUNIKAT KANCLERZA Nr 2/2009 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17.02.2009 r. w sprawie zasad wydawania informacji podatkowej PIT-11 za rok 2008 .