Dział Techniczny

  1. Kierownik Działu - mgr inż. Anna Marel-Palenica - 91 449 42 14
  2. Zastępca Kierownika - mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz - 91 449 46 41
  3. Spejalista - mgr inż. arch. Katarzyna Śmigielska - 91 449 49 38
  4. Specjalista - mgr Justyna Łowicka - 91 449 43 03
  5. Specjalista - mgr Wojciech Borkowski - 91 449 48 92
  6. Specjalista - Elżbieta Wyszyńska - 91 449 45 62
  7. Specjalista - Beata Bernardelli - 91 449 45 62
  8. Specjalista - Grażyna Soboń - 91 449 49 38