Dział Techniczny

 1. Kierownik Działu - mgr inż. Anna Marel-Palenica - 91 449 42 14
 2. Zastępca Kierownika - mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz - 91 449 46 41
 3. Samodzielny referent - mgr inż. arch. Katarzyna Śmigielska* - 91 449 49 38
 4. Specjalista ds. budowlanych - mgr Justyna Łowicka - 91 449 43 03
 5. Specjalista ds. kosztorysowania - mgr Wojciech Borkowski - 91 449 48 92
 6. Specjalista ds. budowlanych - Elżbieta Wyszyńska - 91 449 45 62
 7. Specjalista ds. budowlanych - Beata Bernardelli - 91 449 45 62
 8. Specjalista ds. budowlanych -Grażyna Soboń - 91 449 49 38
 9. Samodzielny referent ds. budowlanych - mgr inż. arch. Inga Łagan  - 91 449 49 38
  * czasowa nieobecność