Działalność kulturalno-oświatowa

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie do działalności
kulturalno-oświatowej:

  • do wglądu oświadczenie o dochodach - ze wszystkich źródeł osiągniętych za 2022 r. przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego (PIT-37 za 2022 r.). W przypadku, gdy dochód na członka rodziny przekracza 4500 zł brutto uprawniony nie ma obowiązku podawania dochodu lub jeżeli dochód został wcześniej określony przy składaniu wniosków o dofinansowanie do wypoczynku lub sportu w 2023 r.;
  • oryginał faktury lub rachunku wystawionego imiennie na uprawnionego pracownika, emeryta, rencisty ZUT za bilety lub udział w imprezie kulturalnej tj, kino, teatr, opera, muzeum, filharmonia, kabarety, koncerty, wystawy w bieżącym roku kalendarzowym.

Wnioski będą przyjmowane do 20 listopada 2023 r.  lub do wykorzystania kwoty zabezpieczonej w planie rzeczowo-finansowym na dany rok.

 

Tabela dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej w 2023 r.

grupaIIIIII
dochód (brutto)0-1450 zł 1451-4500 zł powyżej 4500 zł
kwota dofinansowania (brutto)200 zł 160 zł120 zł

Opłata serwisowa, internetowa nie jest wliczana w wartość faktury do rozliczenia.