Pieczątki

Zgodnie z Zarządzeniem nr 29 Rektora z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych na druku “Zamówienie na pieczątki” należy potwierdzić treść pieczątek:

  • w dziale Kadr (zgodność pieczątek imiennych)
  • w dziale Organizacyjno – Prawnym (zgodność pieczątek firmowych i nagłówkowych)
  • w dziale do Spraw Studenckich/Dziale Kształcenia/Szkole Doktorskiej ( zgodność pieczątek dla studentów i doktorantów)

Do pobrania:

Wydanie nowych pieczęci urządowych i pieczątek służbowych , zamawianych w miejsce pieczęci i pieczątek zużytych, uszkodzonych lub nieaktualnych, następuje po zwrocie pieczęci i pieczątek dotychczas używanych.

Pieczęcie urzędowe i pieczątki służbowe wykonane z pominięciem wymogów stawianych w niniejszym zarządzeniu uznaje się za nielegalne.

Do pobrania:  Zarządzenie nr 29 Rektora ZUT z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (z późn. zm.). (format:  doc, rozmiar:  133 kB)