Kontakt

Dział Socjalny ZUT 

Budynek Jednostek Międzywydziałowych

al. Piastów 48, 70-311 Szczecin 

email: ads@zut.edu.pl

Korespondencję listowną proszę kierować do Kancelarii Głównej ZUT, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem "Dział Socjalny".

 

 

imię i nazwisko pracownika stanowisko służbowetel.pokój
mgr  inż. Joanna Siołkowska-Dudakierownik działu91 449 44 0425
lic. Karolina Nowakowskaspecjalista91 449 43 0526rezerwacja miejsc w ośrodkach wypoczynkowych
mgr Anna Fabiańczykspecjalista91 449 43 0526rezerwacja miejsc w ośrodkach wypoczynkowych
mgr Agata Palaczspecjalista91 449 41 2423pożyczki mieszkaniowe, zapomogi socjalne i losowe
mgr Małgorzata Krawczykreferent91 449 41 2423

dofinansowania do wypoczynku, sportu i rekreacji,

działalność kulturalno-oświatowa