Komisja Socjalna

Ostatnie posiedzenie Komisji Socjalnej przed wakacjami.

Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 25.06.2024 r

Wnioski o pożyczki mieszkaniowe, zapomogi socjalne i losowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą do 19.06.2024 r.

Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu komisji.

Obrady komisji odbywają się raz w miesiącu tj. od stycznia do listopada bieżącego roku (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych tj. lipiec i sierpień).