Komisja Socjalna

Posiedzenie Komisji Socjalnej

Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się  28.03.2023 r. 

Wnioski o pożyczki mieszkaniowe, zapomogi socjalne i losowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą

do 21.03.2023 r. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Komisji Socjalnej.