Komisja Socjalna

Posiedzenie Komisji Socjalnej

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się  25.05.2021 r. 

Wnioski o zapomogi socjalne i losowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą do 18.05.2021 r. 

Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu komisji.