Komisja Socjalna

 Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się  21.09.2021 r. 

Wnioski o zapomogi socjalne i losowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą do 14.09.2021 r. 

Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone na następnym posiedzeniu komisji.