Komisja Socjalna

 Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się  25.01.2022 r. 

Wnioski o pożyczki mieszkaniowe, zapomogi socjalne i losowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą

do 18.01.2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu komisji.