Komisja Socjalna

Posiedzenie Komisji Socjalnej

Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się  27.02.2024 r

Wnioski o pożyczki mieszkaniowe, zapomogi socjalne i losowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą do 20.02.2024 r.

Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu komisji.

Obrady komisji odbywają się raz w miesiącu tj. od stycznia do listopada bieżącego roku (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych tj. lipiec i sierpień).