Komisja Socjalna

Posiedzenie Komisji Socjalnej

Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się  24.10.2023 r. 

Wnioski o pożyczki mieszkaniowe, zapomogi socjalne i losowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą do 17.10.2023 r.

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Komisji Socjalnej.