Komisja Socjalna

Ostatnie posiedzenie Komisji Socjalnej w 2022 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się  22.11.2022 r. 

Wnioski o pożyczki mieszkaniowe, zapomogi socjalne i losowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą

do 18.11.2022 r.