Główny Windykator

Główny Windykator - mgr Przemysław Zimnicki

Budynek BJM, al. Piastów 48, pok. 517
e-mail: windykacja@zut.edu.pl
tel. 091 449-47-06