Wieloosobowe stanowisko pracy Inspektora Nadzoru Budowlanego

  1. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - mgr inż. Rafał Kaczorowski - 91 449 46 01
  2. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - mgr inż. Rafał Ciepłuch - 91 449 47 45
  3. Inspektor nadzoru ds. budowlanych- mgr inż. Jacek Nowicki - 91 449 47 45
  4. Inspektor nadzoru ds. sanitarnych - mgr inż. Piotr Bielak- 91 449 44 10
  5. Inspektor nadzoru ds. sanitarnych - Andrzej Dobrowolski - 91 449 44 10
  6. Inspektor nadzoru ds. elektrycznych mgr inż. Andrzej Bednarowski - 91 449 48 92