Wieloosobowe stanowisko pracy Inspektora Nadzoru Budowlanego

  1. Główny specjalista - mgr inż. Tadeusz Klinger - 91 449 40 46
  2. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - mgr inż. Teresa Godlewska - 91 449 43 03
  3. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - mgr inż. Joanna Jabłońska - 91 449 48 92
  4. Inspektor nadzoru ds. sanitarnych - Andrzej Dobrowolski - 91 449 45 17
  5. Inspektor nadzoru ds. sanitarnych - mgr inż. Piotr Bielak - 91 449 44 10
  6. Inspektor nadzoru ds. elektrycznych - mgr inż. Andrzej Bednarowski - 91 449 46 41