Zarządzenia Kanclerza

Nr pismaDataZarządzenieZałączniki
 

ROK 2023

 
421.12.2023r.Zarządzenie Kanclerza w sprawie określenia rodzajów i maksymalnej wielkości przesyłek przekazywanych na informatycznym nośniku danych dołączanych do systemu EZD
321.12.2023r.Zarządzenie Kanclerza w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających. których nie odwzorowuje się cyfrowo
221.12.2023r.Zarządzenie Kanclerza w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nieotwieranych oraz wyłączenia z obowiązku wprowadzania do systemu EZD w Kancelarii Głównej ZUT
11.02.2023r.Zarządzenie Kanclerza w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 z 2020 w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT
 

ROK 2022

 
230.08.2022r.Zarządzenie Kanclerza w sprawie minimalnych stawek opłat za udostępnianie powierzchni na zewnątrz i wewnątrz obiektów Uczeni
131.01.2022r.Zarądzenie Kanclerza w sprawie terminów składania ofert i ich otwarcia na najem miejsc postojowych przynależnych do Hotelu Asystenckiego przy ul. Chopina 51 w Szczecinie
 

ROK 2021

 
224.08.2021r.Zarządzenie Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1 z dni 22 wrzesnia 2020 w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT
15.03.2021r.Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 z 2020 r. w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT
 

ROK 2020

 
122.09.2020r.Zarządzenie w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT
 

ROK 2019

 
414.11.2019r.w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kanclerza ZUT z dnia 08 września 2016 r. w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT
322.10.2019r.Zarządzenie w w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kanclerza ZUT z dnia 08 września 2016 r. w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT
229.04.2019r.Zarządzenie nr 2 Kanclerza w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kanclerza ZUT z dnia 08 września 2016 r. w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT
125.03.2019r.Zarządzenie nr 1 w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT
 

ROK 2018

 
228.12.2018r.Zarządzenie nr 2 Kanclerza
124.07.2018r.Zarządzenie Kanclerza w sprawie zmiany procedury wprowadzenia do planu inwestycji nowych inwestycji lub zadań inwestycyjnych o charakterze budowlanym lub aparaturowych z elementami budowlanymi
 

ROK 2016

 
323.09.2016r.Zarządzenie Kanclerza ZUT w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kanclerza ZUT z dnia 08 września 2016 r. w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT
28.09.2016r.Zarządzenie Kanclerza ZUT w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT
16.04.2016r.Zarządzenie Kanclerza ZUT w sprawie minimalnych stawek opłat za udostępnianie powierzchni pomieszczeń w obiektach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 

ROK 2015

 
530.10.2015r.Zarządzenie Kanclerza ZUT w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kanclerza ZUT z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT
417.07.2015r.Zarządzenie Kanclerza ZUT zmieniające zarządzenie nr 3 w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży zbędnego sprzętu rolniczego
38.06.2015r.Zarządzenie Kanclerza ZUT w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży zbędnego sprzętu rolniczego
22.06.2015r.Zarządzenie Kanclerza ZUT w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kanclerza ZUT z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT
127.01.2015r.Zarządzenie Kanclerza ZUT w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kanclerza ZUT z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT
 

ROK 2014

 
225.03.2014r.Zarządzenie Kanclerza ZUT w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1 Kanclerza ZUT z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT
130.01.2014r.Zarządzenie Kanclerza ZUT w sprawie postępowania w czasie prowadzonych na terenie ZUT kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej
 

ROK 2013

 
13.06.2013r.Zarządzenie Kanclerza ZUT w Szczecinie w sprawie wprowadzenia procedur będących elementem realizacji Strategii Rozwoju ZUT w Szczecinie w zakresie Wieloletniego Planu Zarządzania Nieruchomościami
 

ROK 2009

 
118.03.2009r.Zarządzenie nr 1 Kanclerza ZUT z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji: Komisji Likwidacyjnych oraz Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT